Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.
  2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?
  3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?
  4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej na 1 pacjenta szpitala?
  5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?
  6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.
  7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
  8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
  9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia dietetyka?
  10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?
  11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.
  12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?
  13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje szpitala).
  14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?
  15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub wegańską?
  16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe ilości białka)?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL POWIATOWY W PISZU

  W odpowiedzi na wniosek stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  o udostępnienie

  następujących informacji:

  1. Szpital Powiatowy w Piszu zatrudnia dietetyka na pełen etat w
  zakresie jego obowiąków jest:

  -Analiza potrzeb dietetycznych pacjentów

  -Ustalanie zapotrzebowania kalorycznego pacjentów

  -Edukacja dietetyczna pacjentów w ramach opieki nad pacjentami z
  cukrzycą, zaburzeniamimetabolicznymi oraz innymi schorzeniami

  -Prowadzenie obowiązującej dokumentacji

  -Udział w kontroli podczas wydawania posiłków chorym

  -Analiza i kontrola dostarczanych przez firmę cateringową jadłospisów
  dekadowych

  -Kontrola nad jakością dostarczanych produktów i posiłków przez firmę
  cateringową i ich zgodność z zamówieniem

  -Sporządzanie dziennych zamówień zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym
  przez oddziały

  -Sporządzanie raportów i sprawozdań dotyczących żywienia w Szpitalu

  -Potwierdzanie merytoryczne faktur dotyczących żywienia.

  2. W Szpitalu istnieje moliwość indywidualnej edukacji pacjentów
  oddziałów szpitalnych-na zlecenie lekarza oraz porady dietetycznej
  pacjentów Poradni Diabetologicznej (ze skierowaniem od lekarza Diabetologa)

  3.Wysokość całodziennej dawki żywieniowej w szpitalu wynosi 18,90zł.brutto.

  4.Szpital korzysta z usług zawnętrznej firmy cateringowej, w umowie nie
  określono minimalnej kwoty na zakup składników użytych do przygotowania
  posiłków.

  5. W dostarczanych przez firmę cateringową dekadowych jadłospisach
  wymagana jest informacja dotycząca wartości odżywczej i kalorycznej
  posiłków oraz występujących w produktach i posiłkach alergenach pokarmowych.

  Na tej podstawie określa się ilość kalorii dostarczanych pacjentom w
  poszczególnych dietach.

  6.Jakość posiłków dostarczanych przez firmę cateringową podlega
  codziennym kontrolom-jest to w zakresie obowiązków dietetyka
  szpitalnego. Kontrola obejmuje :

  -zgodność posiłków z zaplanowanym jadłospisem

  -wielkość porcji

  - temperaturę posiłków i produktów

  -smaku,zapachu,ogólnego wyglądu i konsystencji potraw

  - świeżości posiłków i produktów (przestrzeganie terminów ważności
  produktów)

  -sposobu przechowywania produktów.

  -higieny pracy pracowników dystrybucji

  7. W umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia
  dietetyka.

  8. Skargi dotyczące żywienia mogą być zgłaszane bezpośrednio do
  personelu medycznego lub dietetyka szpitalnego.Na przełomie lat
  2017/2018 nie doszło do zatruć żywieniowych w Szpitalu ani oficjalnych
  skarg dotyczących żywienia.

  9.Liczba i rodzaje diet stosowanych dla pacjentów szpitala zostały
  opracowane przez dietetyka szpitalnego i ujęte w specyfikacji umowy z
  firmą cateringową.Są to diety:

  -Podstawowa

  -Lekkostrawna

  -Wątrobowa

  -Żołądkowa

  -Cukrzycowa

  -Niskobiałkowa

  -Wysokobiałkowa

  -Bezmleczna

  -Biegunkowa

  -Ziemniaczana

  -Hipoalergiczna

  -Niskotłuszczowa

  -Wysokotłuszczowa

  -Płynna

  -Miksowana

  -Papkowata

  -Kleik

  -Wysokokaloryczna

  -Niskokaloryczna

  -Wegetariańska

  -Diety indywidualne (np.bezglutenowe,wegańskie i inne)

  I modyfikacje tych diet np.cukrzycowo-wątrobowa,miksowana-lekkostrawna i
  miksowana-wysokobiałkowa i inne.

  10.Szpital zapewnia w razie konieczności (na zlecenie lekarza
  prowadzącego) suplementację doustną (np.zapewniające dodatkową podaż
  białka w diecie pacjenta).

  11.W 2018r. Lekarze Szpitala Powiatowego w Piszu nie przechodzili
  szkoleń z zakresu żywienia pacjentów.

  W dniu 15.10.2019 o 22:51, sprawa-16787@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
  --

  *Sekretariat*

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  logo szpitala

  *Szpital Powiatowy w Piszu*
  ul. Sienkiewicza 2, 12-200 Pisz

  tel.: +48 87 425 45 06
  fax.: +48 87 735 20 20
  www.szpitalpisz.pl <http://www.szpitalpisz.pl/>
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Informacja o poufności:
  Wiadomość jest przeznaczona wyłącznie dla zamierzonego adresata i może
  zawierać informacje o charakterze poufnym i/lub zastrzeżonym. W razie
  stwierdzenia, że odbiorcą miał być inny adresat, prosimy poinformować
  nadawcę oraz niezwłocznie usunąć wiadomość ze swojej skrzynki pocztowej.
  Wykonywanie kopii, dystrybucja lub używanie do innych celów niniejszego
  e-maila jest zabronione. SPZOZ Szpital Powiatowy w Piszu nie ponosi
  żadnej odpowiedzialności za zmiany e-maila dokonane po jego wysłaniu.
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Administratorem danych osobowych jest SPZOZ Szpital Powiatowy w Piszu.
  Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem
  sekretariat@szpitalpisz.pl <mailto:sekretariat@szpitalpisz.pl>
  Klauzule informacyjne oraz informacje na temat przetwarzania danych
  osobowych przez SPZOZ Szpital Powiatowy w Piszu, dostępne są na stronie:
  *www.szpitalpisz.pl/klauzule-informacyjne
  <http://www.szpitalpisz.pl/klauzule-informacyjne/>*
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------