Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.
  2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?
  3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?
  4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej na 1 pacjenta szpitala?
  5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?
  6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.
  7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
  8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
  9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia dietetyka?
  10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?
  11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.
  12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?
  13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje szpitala).
  14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?
  15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub wegańską?
  16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe ilości białka)?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 W LUBLINIE

  Szanowni Państwo,

  Niniejszym działając w imieniu i na rzecz Samodzielnego Publicznego
  Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie SPZOZ (dalej w skrócie „SPSK Nr 1”)
  w odniesieniu do otrzymanego drogą elektroniczną wniosku o udostępnienie
  informacji publicznej, po wnikliwej analizie jego treści, wskazuje się
  co następuje:

  1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o
  bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową).
  Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.
  Odp.: SPSK Nr 1 zatrudnia 3 dietetyków. Przykładowy zakres obowiązku w
  załączeniu.

  2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?
  Odp.: Kwestia zależna od faktycznego obłożenia jednostki. Szpital w
  swoich strukturach posiada obecnie 514 łóżek.

  3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady
  dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?
  Odp.: Dietetycy udzielają porad dietetycznych pacjentom hospitalizowanym
  w oddziałach SPSK Nr1 na zlecenie lekarza prowadzącego.

  4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej
  przypadającej na 1 pacjenta szpitala?
  Odp.: Średni dzienny koszt wyżywienia (tj. 3 posiłki dziennie) za
  pierwsze półrocze 2019 roku wynosił 20,62 zł.

  5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli
  tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent
  przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?
  Odp.: SPSK Nr 1 nie korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej.

  6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów
  używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i
  kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników,
  dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.
  Odp.: Produkty używane do produkcji posiłków w SPSK Nr 1 są świeże,
  urozmaicone, kupowane na bieżąco, bezpośrednio od producentów z którymi
  Szpital zawarł umowę
  w trybie określonym ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień
  publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r, poz. 1843).
  Szpital wymaga, aby oznakowanie dostarczanych produktów było zgodne z
  Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014
  roku w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych
  (Dz.U. 2015 r., poz. 29 z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 25 sierpnia
  2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U.2019 r., poz. 1252 z
  późn. zm.).
  Szpitalny Dział Żywienia prowadzi kontrolę wartości odżywczej posiłków
  dla diety podstawowej na podstawie programu komputerowego „Dietetyk2”.
  Ponadto Dział Żywienia podlega okresowym kontrolom przeprowadzanym przez
  PPIS w Lublinie w ramach tzw. kontroli sanitarnej tematycznej dotyczącej
  oceny żywienia pacjentów szpitala.

  7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom?
  Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
  Odp.: Dział Żywienia opracował Receptury wszystkich potraw sporządzanych
  w Kuchni w SPSK Nr1, przy czym każda receptura zawiera:
  1.    Rodzaj diety;
  2.    Wielkość porcji na 1osobę;
  3.    Wartość odżywczą przeliczoną na 1 osobę;
  4.    Listę składników wchodzących w skład potrawy w przeliczeniu na 1
  osobę;
  5.    Sposób przygotowania potrawy;
  6.    Sposób wydania potrawy;
  7.    Składniki, które mogą powodować alergię.
  Przygotowanie posiłków odbywa się pod kontrolą Kierownika Kuchni oraz
  Dietetyka.

  8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość
  pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się
  odbywają?
  Odp.: Dział Żywienia opracował „Minimalną gramaturę poszczególnych
  posiłków i produktów” na podstawie, której są wydawane posiłki z Kuchni
  Szpitalnej oraz porcjowane bezpośrednio pacjentowi w oddziałach SPSK Nr 1.
  Za odpowiednie wyporcjowanie w Kuchni odpowiada osoba przygotowująca
  daną potrawę (wg harmonogramu pracy) pod nadzorem Kierownika Kuchni i
  Dietetyka.
  Za odpowiednie serwowanie posiłku pacjentowi na oddziale odpowiada
  personel oddziału.

  9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg
  zatrudnienia dietetyka?
  Odp.: SPSK Nr 1 nie korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej.

  10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących
  niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę
  odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?
  Odp.: Szpital nie prowadzi odrębnego rejestru skarg dotyczących
  niewłaściwego żywienia bądź zatrucia. Pacjenci są uprawnieni do
  składania skarg i wniosków na zasadach ogólnych.

  11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia
  /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.
  Odp.: W latach 2017-2018 nie zgłaszano skarg dotyczących niewłaściwego
  żywienia bądź zatrucia.

  12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu
  zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?
  Odp.: Szpital nie prowadzi wyodrębnionego rejestru szkoleń z zakresu
  zasad prawidłowego żywienia.

  13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital
  wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/ wiedza
  dietetyka/ publikacje naukowe/ źródła internetowe/ wewnętrzne regulacje
  szpitala).
  Odp.: Dział Żywienia planuje i przygotowuje posiłki dla pacjentów na
  podstawie zaleceń Instytutu Żywności i Żywienia oraz zgodnie z
  opracowaną na podstawie w/w zaleceń „Nomenklaturą Diet – Procedura
  przygotowywania i podawania specyficznych form żywienia”, tj.:
  1. Dieta podstawowa;
  2. Dieta łatwo strawna;
  3. Dieta bezsolna;
  4. Dieta łatwo strawna z ograniczeniem substancji pobudzających
  wydzielanie soku żołądkowego;
  5. Dieta łatwo strawna z ograniczeniem tłuszczu;
  6. Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów;
  7. Dieta łatwo strawna niskobiałkowa;
  8. Dieta łatwo strawna bogato białkowa;
  9. Dieta bogato resztkowa;
  10. Dieta ubogo resztkowa;
  11. Dieta papkowata, płynna, sonda, kleikowa;
  12. Diety indywidualne, np. ubogo energetyczna, bezglutenowa, bezmleczna
  itp.
  Przedstawione powyżej diety zostały opracowane zgodnie z następującą
  literaturą:
  1.    J. Dzieniszewski, L. Szponar, B. Szczygieł, J. Socha, „Podstawy
  Naukowe Żywienia w Szpitalach”, wyd. Instytut Żywności i Żywienia,
  Warszawa 2001.
  2.    H. Ciborowska, A. Rudnicka „ Dietetyka – żywienie zdrowego i
  chorego człowieka”, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007.
  3.    Piramida Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej – opracowanie
  Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa 2016.

  14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej
  przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób
  zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?
  Odp.: Na zgłoszenie oddziału jest wprowadzana dieta indywidualna, jeżeli
  w obecnej chwili Dział Żywienia nie dysponuje gamą odpowiednich
  produktów dla danej diety, wówczas oddział zgłaszający występuje z
  wnioskiem o zakup artykułów zgodnie z „Regulaminem postępowania przy
  udzielaniu zamówień publicznych do równowartości 30000 euro”, na
  podstawie którego są zamawiane produkty potrzebne do przygotowania
  posiłków.

  15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub
  wegańską?
  Odp.: Tak – postępowanie j/w.

  16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe
  wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran,
  dostarczające dodatkowe ilości białka)?
  Odp.: Kwestią suplementacji zajmuje się Apteka Szpitalna.

  Z poważaniem

  Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie

  W dniu 2019-10-15 o 22:56, sprawa-16814@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

  Załączniki