Instytucja: 

"MIEDZIOWE CENTRUM ZDROWIA" SPÓŁKA AKCYJNA

 Monitoring: 

Żywienie w szpitalach

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

Otwarte

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.
  2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?
  3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?
  4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej na 1 pacjenta szpitala?
  5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?
  6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.
  7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
  8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
  9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia dietetyka?
  10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?
  11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.
  12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?
  13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje szpitala).
  14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?
  15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub wegańską?
  16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe ilości białka)?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Wniosek o informację publiczną - ponaglenie przez joanna.gucman@siecobywatelska.pl

  Szanowni Państwo,

  15 października 2019 r. skierowaliśmy do Państwa wniosek o następującej treści:
  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.
  2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?
  3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?
  4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej na 1 pacjenta szpitala?
  5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?
  6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.
  7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
  8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
  9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia dietetyka?
  10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?
  11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.
  12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?
  13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje szpitala).
  14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?
  15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub wegańską?
  16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe ilości białka)?

  Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi, dlatego wzywamy Państwa do niezwłocznego jej udzielenia.

  --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  www.siecobywatelska.pl
  www.watchdogportal.pl
  www.funduszesoleckie.pl
  www.informacjapubliczna.org
  NIP 526282872

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez "MIEDZIOWE CENTRUM ZDROWIA" SPÓŁKA AKCYJNA

  Witam,

  w odpowiedzi na Państwa maila z dnia 26 listopada 2019 r. oraz działając w imieniu Zarządu „MCZ” S.A. w Lubinie przede wszystkim informujemy, że Państwa pierwotny wniosek z dnia 15 października 2019 r. nie został przez nas skutecznie przyjęty w poczcie email. W związku powyższym odpowiedź w przedmiotowej sprawie przekazujmy niniejszą korespondencję w odpowiedzi na Państwa zapytanie z dnia 26 listopada 2019 r. i na podstawie materiału przygotowanego głównie przez specjalistów ds. żywienia w “MCZ” S.A.

  1. W Szpitalu „MCZ” S.A. w Lubinie zatrudnionych jest 2 dietetyków z wyższym wykształceniem na stanowisku specjalisty ds. żywienia (zakres obowiązków wskazano poniżej).

  2. Szpital „MCZ” S.A. posiada 223 łóżka szpitalne, na jednego zatrudnionego dietetyka przypada około 112 pacjentów dziennie.

  3. W Szpitalu „MCZ” S.A. istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady dietetyka. Zasady edukacji indywidualnej i grupowej pacjentów regulują przyjęte standardy akredytacyjne gwarantujące prawa pacjenta do edukacji żywieniowej (QI-5/OD8). Informacja w przedmiotowym zakresie jest również zamieszczona na tablicy informacyjnej każdego oddziału, poza tym takiej informacji udzielają pielęgniarki każdemu pacjentowi w trakcie przyjęcia do oddziału.

  4. Wysokość stawki żywieniowej wynosi netto 14,68 zł na 1 pacjenta.

  5. Proces wyżywienia chorych szpitala prowadzi firma cateringowa Niro sp. z o.o. w Lubinie, stawka wsadu do kotła wynosi 5,12 zł/osobodzień.

  6. Szpital nie posiada w swoich zasobach takich dokumentów, natomiast utrzymuje poprzez wyznaczony personel, stały nadzór nad jakością przygotowywanych posiłków dla chorego, toteż wartość odżywcza i kaloryczna muszą być zgodne z ogólnie przyjętymi normami wyżywienia dla placówek szpitalnych. Każdy jadłospis zawiera wykaz ewentualnych alergenów występujących w potrawach serwowanych na talerz chorego.

  7. Szpital utrzymuje stałą codzienną kontrolę nad jakością przygotowania i dystrybucji posiłków dla pacjenta (książka kontroli posiłków). Proces prowadzonego nadzoru regulują stosowne dokumenty akredytacyjne , instrukcje: (QI2/OD5 – nadzór nad jakością dostarczanych posiłków, QI3/OD6 – dystrybucja posiłków w oddziałach szpitala); kwartalnie przeprowadzany jest audit firmy zewnętrznej Niro sp. o.o.; osobą odpowiedzialną za kontrolę i sporządzanie raportów z ich przeprowadzenia jest Specjalista ds. żywienia.

  8. Nadzór nad tym czy posiłek jest prawidłowo zbilansowany prowadzi specjalista ds. żywienia przygotowując kwartalny raport: „Ocena wyżywienia i procesu technologicznego posiłków ”, poza tym codziennie podczas wydawania posiłków z kuchni centralnej wybiórczo ważone są porcje produktów i potraw przygotowanych dla pacjenta.

  9. Firma „Niro” sp. o.o., której powierzono proces wyżywienia pacjentów Szpitala „MCZ” S.A., zatrudnia dietetyka na etacie, zgodnie z zapisami umownymi.

  10. W „MCZ” S.A osobą odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłaszania skarg dotyczących niewłaściwego żywienia jest Specjalista ds. żywienia. Pacjent ma także prawo złożyć taką skargę bezpośrednio do Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta „MCZ S.A. lub personelu oddziału (lekarz, pielęgniarka), chory może również wyrazić swoje niezadowolenie wypełniając ankietę podsumowującą jakość opieki w Szpitalu „MCZ” S.A. Informacje o ewentualnym zatruciu przekazywane są do Pielęgniarki Epidemiologicznej – Specjalisty ds. epidemiologii.

  11. Dotychczas do Spółki nie wpłynęła żadna skarga dot. niewłaściwego żywienia, nie odnotowano również żadnego zatrucia pokarmowego.

  12. Lekarze uczestniczą w szkoleniach wewnątrzoddziałowych, których tematyka obejmuje również zakres zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu.

  13. W celu uporządkowania i ujednolicenia nomenklatury diet w Szpitalu „MCZ” S.A. został opracowany system dietetyczny zawierający 12 diet leczniczych oraz możliwość zastosowania diet indywidualnych; opracowanie zostało wykonane w oparciu o publikacje naukowe, zgodnie z zaleceniami naukowców z Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie (system dietetyczny wskazano poniżej).

  14. Szpital „MCZ” S.A. jest w stanie zapewnić pacjentowi każdą dietę wskazaną przez lekarza.

  15. Na życzenie pacjenta Szpital „MCZ” S.A. może zapewnić choremu dietę wegańską i wegetariańską.

  16. W sytuacjach, w których stan pacjenta wymaga interwencji żywieniowej, jesteśmy w stanie zapewnić choremu wspomaganie żywieniowe w postaci środków spożywczych o medycznym przeznaczeniu; współpracujemy i korzystamy z preparatów medycznych takich firm jak Nutricia, Olimp Labs, Nestle.

  Zakres czynności i obowiązków na stanowisku Specjalisty ds. żywienia ze Regulaminu Organizacyjnego „MCZ” S.A.
  3.1.2. NJ Specjalista ds. Żywienia
  Specjalista ds. żywienia jest odpowiedzialny za właściwy dobór, przygotowanie i zaopatrzenie pacjentów Szpitala „MCZ” S.A. w posiłki i napoje, zgodnie z zaleceniami lekarzy.

  Do zakresu działania Specjalisty ds. Żywienia w szczególności należy:

  1. Kontrola drogi transportu wewnętrznego posiłków i właściwego funkcjonowania zaopatrzenia w posiłki.

  2. Bieżąca kontrola receptur, procesu technologicznego, zgodności ilościowej i jakościowej posiłków, prawidłowości zgłoszeń i odwołań posiłków w Szpitalu „MCZ” S.A.

  3. Nadzór nad odpowiednim wyposażeniem w niezbędny sprzęt i naczynia oraz nadzór nad utrzymaniem w należytym stanie higieniczno-sanitarnym kuchenek w Oddziałach.

  4. Uczestniczenie w obchodach lekarskich, przeprowadzanie wywiadów żywieniowych u wybranych pacjentów, uczestniczenie w prowadzeniu leczenia żywieniowego na zlecenie, przy współpracy i pod nadzorem lekarza.

  5. Szerzenie oświaty zdrowotnej poprzez udzielanie wskazówek dietetycznych pacjentom i propagowanie zasad racjonalnego odżywiania wśród pacjentów.

  6. Systematyczne prowadzenie instruktażu dla osób wykonujących pracę przy rozdziale posiłków, pod kątem organizacji stanowiska pracy, rozdziału posiłków w oddziałach szpitalnych oraz przestrzegania zasad dobrej praktyki higienicznej.

  7. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej żywienia pacjentów oraz prowadzonej edukacji dietetycznej wśród chorych.

  Specjalista ds. Żywienia realizuje swoje zadania we współpracy z Pielęgniarkami Oddziałowymi oraz Pielęgniarkami koordynującymi prace w Szpitalu „MCZ” S.A.

  Zakres czynności i obowiązków na stanowisku Specjalisty ds. żywienia ze Regulaminu Szpitala „MCZ” S.A.
  2.4. SPECJALISTA DS. ŻYWIENIA (NŻ)

  § 1.

  Specjalista ds. żywienia podlega bezpośrednio Naczelnej Pielęgniarce.

  § 2.

  Specjalista ds. żywienia jest odpowiedzialny za właściwy dobór, przygotowanie i zaopatrzenie pacjentów Szpitala „MCZ” S.A. w posiłki i napoje, zgodnie z zaleceniami lekarzy.

  § 3.

  Specjalista ds. żywienia nadzoruje żywienie pacjentów Szpitala „MCZ” S.A. poprzez:

  Ø kontrolę drogi transportu wewnętrznego posiłków i właściwego funkcjonowania kuchenek oddziałowych,

  Ø bieżącą kontrolę receptur produkowanych posiłków szpitalnych i procesu technologicznego w kuchni,

  Ø współpracę przy ustalaniu jadłospisu dekadowego zgodnie z obowiązującymi normami żywienia,

  Ø w szczególnych przypadkach samodzielne planowanie jadłospisu indywidualnego dla wybranego pacjenta,

  Ø przekazywanie wskazań dietetycznych do kuchni oraz wnoszenie zaleceń i uwag w tym zakresie,

  Ø bieżącą kontrolę zgodności ilościowej i jakościowej posiłków wydanych z kuchni na poszczególne oddziały,

  Ø kontrolę prawidłowości zgłoszeń i odwołania posiłków z poszczególnych oddziałów,

  Ø obecność przy pobieraniu posiłków z kuchni centralnej,

  Ø dbanie o estetykę przy wydawaniu posiłków,

  Ø nadzór nad odpowiednim wyposażeniem kuchenek oddziałowych w niezbędny sprzęt i naczynia,

  Ø nadzór nad utrzymaniem w należytym stanie higieniczno-sanitarnym kuchenek oddziałowych,

  Ø uczestniczenie w obchodach lekarskich wybranych oddziałów,

  Ø przeprowadzanie wywiadów żywieniowych u wybranych pacjentów,

  Ø uczestniczenie w prowadzeniu leczenia żywieniowego na zlecenie, przy współpracy i pod nadzorem lekarza,

  Ø realizowanie zmian diet w terminie zalecanym przez lekarzy,

  Ø współpracę z pielęgniarkami oddziałowymi w zakresie dotyczącym żywienia.

  § 4.

  Specjalista ds. żywienia jest odpowiedzialny za:

  Ø Szerzenie oświaty zdrowotnej poprzez:

  o udzielanie wskazówek dietetycznych pacjentom chorym wychodzącym ze Szpitala „MCZ” S.A.,

  o propagowanie zasad racjonalnego odżywiania wśród pacjentów.

  Ø Systematyczne prowadzenie instruktażu dla osób wykonujących pracę przy rozdziale posiłków, pod kątem organizacji stanowiska pracy, rozdziału posiłków w oddziałach szpitalnych oraz przestrzegania zasad dobrej praktyki higienicznej.

  Ø Prowadzenie dokumentacji dotyczącej:

  o żywienia pacjentów,

  o edukacji dietetycznej wśród chorych.

  Ø Dbałość o właściwy poziom pracy własnej oraz nadzór nad prawidłowym wykonywaniem pracy przez personel zatrudniony w podmiocie realizującym na rzecz Szpitala „MCZ” S.A. zadania związane z żywieniem pacjentów.

  § 5.

  Specjalista ds. żywienia jest obowiązana nosić w czasie pracy przepisowy ubiór ochronny.

  § 6.

  Specjalista ds. żywienia jest obowiązana do zachowania tajemnicy służbowej oraz zachowania tajemnicy w związku ze wszystkimi nabytymi informacjami dotyczącymi stanu zdrowia i leczenia pacjentów.

  § 7.

  Specjalista ds. żywienia jest obowiązany wykonywać czynności nieprzewidziane w niniejszym regulaminie, a wiążące się z zakresem jej działalności, jeżeli zostaną jej poruczone przez Dyrektora Naczelnego lub Dyrektora ds. Medycznych.

  Zakres czynności i obowiązków na stanowisku Specjalisty ds. żywienia ze stanowiskowej karty pracy
  A. Postanowienia ogólne:

  1. Sumienne, rzeczowe i terminowe wykonywanie zadań oraz funkcji merytorycznych przypisanych dla danego stanowiska.

  2.. Przestrzeganie obowiązujących przepisów regulujących dyscyplinę pracy.
  3.. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony ppoż.
  4.. Znajomość i przestrzeganie przepisów i norm ogólnych oraz przepisów wewnętrznych dotyczących zakresu wykonywanej pracy.
  5.. Dbałość o powierzone mienie Spółki i prawidłowe jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem oraz zabezpieczenie przed kradzieżą.
  B. Postanowienia szczegółowe:

  Sprawowanie nadzoru nad procesem żywienia Szpitala „MCZ” S.A. poprzez:

  a) kontrolę drogi transportu wewnętrznego posiłków i właściwego funkcjonowania kuchenki centralnej – II piętro b. D40 i kuchenki w oddziale wewnętrznym oraz aneksów żywieniowych funkcjonujących w poszczególnych oddziałach, bieżącą kontrolę receptur produkowanych posiłków szpitalnych i procesu technologicznego w kuchni,

  b) przekazywanie wskazań dietetycznych do kuchni i wnoszenie zaleceń i uwag w tym zakresie,

  c) bieżącą kontrolę zgodności ilościowej i jakościowej i dietetycznej posiłków wydawanych z kuchni na poszczególne oddziały,

  d) potwierdzanie zgłoszenia z oddziałów posiłków dla chorych,

  e) współpracę przy ustalaniu jadłospisu dekadowego zgodnie z obowiązującymi normami żywienia,

  f) uczestniczenie w obchodach lekarskich wybranych oddziałów, w szczególności oddział diabetologiczny,

  g) obecność przy pobieraniu posiłków z kuchni centralnej,

  h) dbanie o estetykę przy wydawaniu posiłków,

  i) nadzór nad utrzymaniem w należytym stanie higieniczno-sanitarnym kuchenek,

  j) nadzór nad odpowiednim wyposażeniem kuchenek i aneksów żywieniowych (np. naczynia, czajniki i inny niezbędny sprzęt),

  k) przeprowadzanie wywiadów żywieniowych u chorych,

  l) udzielanie wskazówek żywieniowych/dietetycznych chorym wychodzącym ze szpitala,

  m) propagowanie zasad racjonalnego żywienia wśród pacjentów poprzez prowadzenie edukacji dietetycznej grupowej i indywidualnej,

  n) wykonywanie pomiarów składu ciała pacjentów, przy użyciu dostępnego analizatora, zgodnie z zaleceniami lekarskimi,

  o) uczestniczenie w prowadzeniu leczenia żywieniowego na zlecenie, przy współpracy i po nadzorem lekarza,

  p) realizowanie zmian diet w terminie zalecanym przez lekarzy (współpraca z pielęgniarkami oddziałowymi),

  q) w szczególnych przypadkach samodzielne planowanie jadłospisu w oparciu o obowiązującą klasyfikację diet,

  r) rozpoznawanie, zapobieganie i leczenie niedożywienia szpitalnego,

  s) prowadzenie instruktażu dla pracowników zatrudnionych przy rozdziale posiłków pod kątem organizacji stanowiska pracy, rozdziału posiłków w oddziałach szpitalnych oraz przestrzegania zasad dobrej praktyki higienicznej,

  t) prowadzenie dokumentacji żywieniowej i medycznej w zakresie żywienia i edukacji pacjenta.

  System dietetyczny:

  · Rodzaje diet

  ü Dieta łatwo strawna

  ü Dieta bogatoresztkowa

  ü Dieta łatwo strawna z ograniczeniem tłuszczu

  ü Dieta łatwo strawna z ograniczeniem substancji

  ü pobudzających wydzielanie soku żołądkowego

  ü Diety o zmienionej konsystencji:

  · Dieta papkowata

  · Dieta płynna

  · Dieta płynna wzmocniona

  · Dieta do żywienia przez zgłębnik lub przetokę

  ü Dieta ubogoenergetyczna

  ü Dieta o kontrolowanej zawartości kwasów tłuszczowych

  ü Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów

  ü Dieta łatwo strawna niskobiałkowa

  ü Dieta eliminacyjna (np. gluten, laktoza, fenyloalanina)

  ü Diety specjalne (np. głodówka, ścisła, kleikowa)

  ü Dieta łatwo strawna bogatobiałkowa

  ü Dieta indywidualna

  · Wskazania do stosowania diet

  · Charakterystyka diet

  · Produkty wskazane i przeciwwskazane w danej diecie

  · Sposób przygotowania diet

  · Przykładowy jadłospis

  Z poważaniem

  GB

  "MIEDZIOWE CENTRUM ZDROWIA" S.A. w Lubinie
  ul. M. Skłodowskiej-Curie 66, 59-301 Lubin
  REGON :390360673, NIP : 692-10-09-016
  KRS 0000049529
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------
  Grzegorz Burgiel
  Naczelnik Wydziału Kadr i Organizacji - Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta
  tel. (76) 8460-111
  {{ email }}
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------
  UWAGA: Ta wiadomość oraz wszelkie załączniki są przeznaczone wyłącznie dla
  adresata korespondencji e-mail. Jeśli otrzymał[a/e]ś ten e-mail przez
  pomyłkę prosimy niezwłocznie powiadom nadawcę.
  Kopiowanie, dystrybucja, ujawnianie i inne wykorzystanie przesyłki e-mail,
  bez zgody nadawcy, jest zakazane i może stanowić naruszenie obowiązującego
  prawa.