Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.
  2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?
  3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?
  4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej na 1 pacjenta szpitala?
  5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?
  6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.
  7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
  8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
  9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia dietetyka?
  10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?
  11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.
  12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?
  13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje szpitala).
  14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?
  15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub wegańską?
  16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe ilości białka)?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez CENTRUM MEDYCZNE "SANITAS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  Twoja wiadomość

  Do: info@cmsanitas.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 2019-10-17 10:22

  odczytano w dniu 2019-10-17 11:21.

 • Sieć obywatelska - odp. przez CENTRUM MEDYCZNE "SANITAS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  Szanowni Państwo,

  Przesyłam odpowiedź Kierownika Bloku Operacyjnego na Państwa pytanie
  dot.ankiety:

  "Witam serdecznie, w odpowiedzi na Państwa zapytanie informuję ,iż Szpital
  Centrum Medycznego Sanitas w Lublinie nie prowadzi żywienia pacjentów,
  realizuje procedury zabiegowe w trybie jednodniowym".

  Z poważaniem

  Mateusz Pawelec

  Asystent Biura Zarządu

  Sekretariat Centrum Medycznego "Sanitas"

  Tel. 81 528 75 93

  FAX 81 528 75 90

  Email: <mailto:j.matuszak@cmsanitas.pl> info@cmsanitas.pl

  sanitas_3

  Centrum Medyczne Sanitas Sp. z o. o.
  ul. Okopowa 3
  20-022 Lublin

  <http://www.cmsanitas.pl/> www.cmsanitas.pl

  Centrum Medyczne Sanitas Sp. z o.o., zarejestrowana w Sądzie Rejonowym
  Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy
  Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000139011, NIP: 712-27-70-576,
  REGON: 432527566-00036, Kapitał Zakładowy: 5 400.000,00 PLN, Kapitał
  wpłacony 5 400.000,00 PLN.

  Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu,
  do którego jest zaadresowana i może zawierać treści chronione przepisami
  prawa. Wgląd w treść wiadomości otrzymanej omyłkowo, dalsze jej
  przekazywanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju wykorzystanie, bądź
  podjęcie jakichkolwiek działań w oparciu o zawarte w niej informacje przez
  osobę lub podmiot nie będący adresatem, jest niedozwolone. Odbiorca
  korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o zawiadomienie
  nadawcy i usunięcie tego materiału z komputera.

  This e-mail may contain confidential and/or privileged information. If you
  are not the intended (or have received this e-mail in error) please notify
  the sender immediately and destroy this e-mail. Any unauthorized copying,
  disclosure or distribution of the material in this e-mail is strictly
  forbidden.

  Załączniki