Instytucja: 

CENTRUM MEDYCZNE UJASTEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 Monitoring: 

Żywienie w szpitalach

 Liczba listów: 

5

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

Nieznane

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.
  2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?
  3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?
  4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej na 1 pacjenta szpitala?
  5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?
  6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.
  7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
  8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
  9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia dietetyka?
  10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?
  11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.
  12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?
  13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje szpitala).
  14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?
  15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub wegańską?
  16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe ilości białka)?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez CENTRUM MEDYCZNE UJASTEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  Szanowni Państwo,
  w nawiązaniu do wniosku o informację publiczną, w załączeniu przekazuję
  odpowiedź.

  Z poważaniem
  Beata Janik
  Kierownik ds. Administracji

  Załączniki

 • Re: Re: Wniosek o informację publiczną przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  czy załączoną do maila decyzję odmowną wysłali Państwo do nas również pocztą tradycyjną lub przez ePuap? Powyższa decyzja powinna zostać przekazana do wnioskującego w formie papierowej lub w formie dokumenty elektronicznego. Jest to zgodne z art. 14. § 1. kodeksu postępowania administracyjnego, który stanowi, że Sprawy należy załatwiać w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, doręczanego środkami komunikacji elektronicznej. Z kolei art. 107 KPA wskazuje, że: Decyzja powinna zawierać [...] podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji lub, jeżeli decyzja wydana została w formie dokumentu elektronicznego, powinna być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

  Zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych, aby mogli Państwo wydać taką decyzję, muszą Państwo otrzymać wniosek o informację publiczną również z zachowaniem powyżej formy. Dlatego dziś przesłaliśmy do Państwa poprzez ePuap podpisany elektronicznie wniosek o informację publiczną. Zwracamy się o wydanie raz jeszcze decyzji odmownej w nawiązaniu do dzisiejszego wniosku, podpisanie jej elektronicznie i przesłanie przez ePuap.

  Z poważaniem

  Agnieszka Zdanowicz

  --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  www.siecobywatelska.pl
  www.watchdogportal.pl
  www.funduszesoleckie.pl
  www.informacjapubliczna.org
  NIP 526282872

 • RE: Wniosek o informację publiczną przez CENTRUM MEDYCZNE UJASTEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  Szanowni Państwo,

  Odpowiedź załączona w wiadomości e-mail została również wysłana pocztą tradycyjną- listem poleconym z potwierdzeniem odbioru.

  Z poważaniem

  Beata Janik
  Kierownik ds. Administracji

  tel. kom.: 730 222 296

  tel.: 12 683 39 39

  <http://www.medikor.pl/> ujastek.pl

  UJASTEK | MEDIKOR | TOPMED | BANK MLEKA - GRUPA NEOMEDIC

  Centrum Medyczne UJASTEK Sp. z o.o.

  ul. Ujastek 3, 31-752 Kraków

  tel.: 12 68 33 800, faks: 12 68 33 801, e-mail: <mailto:{{ email }}> {{ email }}

  NIP: 6781015576, REGON: 350887420, KRS: 0000428724K

  Kapitał zakładowy: 5 849 000,00 zł

  TOPMED Sp. z o.o.

  ul. Ujastek 3, 31-752 Kraków

  tel.: 12 293 09 98, e-mail: <mailto:{{ email }}> {{ email }}

  NIP: 6783102457, REGON: 121160684, KRS: 0000428534

  Kapitał Zakładowy 32 450,00 zł

  Wiadomość ta jest przeznaczona jedynie dla osoby lub podmiotu, który jest jej adresatem i może zawierać
  poufne i/lub uprzywilejowane informacje. Zakazane jest jakiekolwiek przeglądanie, rozpowszechnianie lub
  podjęcie jakichkolwiek działań odnośnie tych informacji przez osoby i podmioty inne niż zamierzony adresat.
  Jeżeli otrzymali Państwo przez pomyłkę tę informację, prosimy o poinformowanie o tym nadawcy i skasowanie
  wiadomości.

  Załączniki