Instytucja: 

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM CHORÓB PŁUC WE WROCŁAWIU

 Monitoring: 

Żywienie w szpitalach

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

Otwarte

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.
  2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?
  3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?
  4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej na 1 pacjenta szpitala?
  5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?
  6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.
  7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
  8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
  9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia dietetyka?
  10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?
  11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.
  12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?
  13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje szpitala).
  14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?
  15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub wegańską?
  16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe ilości białka)?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Wniosek o informację publiczną - ponaglenie przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  17 października 2019 r. skierowaliśmy do Państwa wniosek o następującej treści:

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.
  2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?
  3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?
  4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej na 1 pacjenta szpitala?
  5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?
  6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.
  7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
  8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
  9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia dietetyka?
  10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?
  11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.
  12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?
  13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje szpitala).
  14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?
  15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub wegańską?
  16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe ilości białka)?

  Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi, dlatego wzywamy Państwa do niezwłocznego jej udzielenia.

  --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  www.siecobywatelska.pl
  www.watchdogportal.pl
  www.funduszesoleckie.pl
  www.informacjapubliczna.org
  NIP 526282872

 • Fwd: Siec Obywatelska Watchdog Polska przez DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM CHORÓB PŁUC WE WROCŁAWIU

  Witam ,w nawiązaniu do pisma z dnia 2019.10.17 przesyłam wymagane dane
  w załącznikach.

  --
  Pozdrawiam,

  Alberta Cięciwa
  Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu
  Zarządzania Jakością
  Inspektor Ochrony Danych

  Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu
  Tel: 71-33-49-533
  e-mail: {{ email }}

  Adres do korespondencji:
  Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu
  ul. Grabiszyńska 105
  53-439 Wrocław
  NIP: 8942456112, REGON: 000294295, KRS: 0000034320
  www.dcchp.pl
  e-mail: {{ email }}

  Czy drukowanie tego elementu jest konieczne? Pamiętaj i Środowisku!

  Otrzymana przez Panią / Pana wiadomość oraz załączone do niej pliki
  stanowią tajemnicę Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu i są
  przeznaczone tylko dla wymienionych adresatów. Jeśli Pani / Pan nie jest
  odbiorcą, dla którego wiadomość jest przeznaczona, proszę zawiadomić o
  tym nadawcę wiadomości odpowiadając na nią oraz ją skasować, przy czym
  zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie
  lub inne postępowanie dotyczące tej wiadomości. Opinie i poglądy mogą
  nie być tożsame ze stanowiskiem Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we
  Wrocławiu, zaś wyłączna odpowiedzialność za nie ponosi osoba będąca
  nadawcą wiadomości.
  This message and any attachments are confidential as secret of The Lower
  Silesian Centre of Lung Diseases in Wrocław and are intended solely for
  the use of the individual or entity to whom they are addressed. If you
  are not the intended recipient, then any disclosure, copying,
  distribution or any other action in relation to the message upon is
  strictly prohibited. Should this be the case, please advise the sender
  by replying and deleting this message. Any opinions or views contained
  in this message or attachments are the sole responsibility of the sender
  and do not necessarily represent The Lower Silesian Centre of Lung
  Diseases in Wrocław.

  --
  Pozdrawiam,

  Alberta Cięciwa
  Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu
  Zarządzania Jakością
  Inspektor Ochrony Danych

  Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu
  Tel: 71-33-49-533
  e-mail: {{ email }}

  Adres do korespondencji:
  Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu
  ul. Grabiszyńska 105
  53-439 Wrocław
  NIP: 8942456112, REGON: 000294295, KRS: 0000034320
  www.dcchp.pl
  e-mail: {{ email }}

  Czy drukowanie tego elementu jest konieczne? Pamiętaj i Środowisku!

  Otrzymana przez Panią / Pana wiadomość oraz załączone do niej pliki
  stanowią tajemnicę Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu i są
  przeznaczone tylko dla wymienionych adresatów. Jeśli Pani / Pan nie jest
  odbiorcą, dla którego wiadomość jest przeznaczona, proszę zawiadomić o
  tym nadawcę wiadomości odpowiadając na nią oraz ją skasować, przy czym
  zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie
  lub inne postępowanie dotyczące tej wiadomości. Opinie i poglądy mogą
  nie być tożsame ze stanowiskiem Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we
  Wrocławiu, zaś wyłączna odpowiedzialność za nie ponosi osoba będąca
  nadawcą wiadomości.
  This message and any attachments are confidential as secret of The Lower
  Silesian Centre of Lung Diseases in Wrocław and are intended solely for
  the use of the individual or entity to whom they are addressed. If you
  are not the intended recipient, then any disclosure, copying,
  distribution or any other action in relation to the message upon is
  strictly prohibited. Should this be the case, please advise the sender
  by replying and deleting this message. Any opinions or views contained
  in this message or attachments are the sole responsibility of the sender
  and do not necessarily represent The Lower Silesian Centre of Lung
  Diseases in Wrocław.

  Załączniki

  • Wydruk_planu_ywieniowego_-_podstawowa_4.11.2019_2019-11-28_09-48-19.pdf
  • Wydruk_planu_ywieniowego_-_podstawowa_23.10.2019_2019-11-28_09-44-17.pdf
  • Wydruk_planu_ywieniowego_-_podstawowa_24.10.2019_2019-11-28_09-45-04.pdf
  • Sieć_Obywatelska_Watchdog_Polska.pdf