Instytucja: 

MED - POLONIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 Monitoring: 

Żywienie w szpitalach

 Liczba listów: 

5

 Liczba spamu: 

0

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.
  2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?
  3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?
  4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej na 1 pacjenta szpitala?
  5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?
  6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.
  7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
  8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
  9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia dietetyka?
  10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?
  11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.
  12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?
  13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje szpitala).
  14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?
  15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub wegańską?
  16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe ilości białka)?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez MED - POLONIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  W odpowiedzi na wniosek o udostepnienie informacji publicznej na podstawie Art. 61 ust 1 Konstytucji RP i art. 10 ust.1 ustawy o dostępie do informacji publicznej w zakresie przekazania informacji publicznych:

  1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.
  2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?
  3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?
  4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej na 1 pacjenta szpitala?
  5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?
  6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.
  7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
  8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
  9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia dietetyka?
  10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?
  11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.
  12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?
  13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje szpitala).
  14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?
  15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub wegańską?
  16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe ilości białka)?

  Przedstawiam co następuje :

  Krąg podmiotów zobowiązanych do udzielenia informacji publicznej reguluje art. 4 ust. 1 ustawy, stanowiąc, że są nimi władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne, w szczególności: organy władzy publicznej, organy samorządów gospodarczych i zawodowych, podmioty reprezentujące zgodnie z odrębnymi przepisami Skarb Państwa, podmioty reprezentujące państwowe osoby prawne, albo osoby prawne samorządu terytorialnego oraz podmioty reprezentujące inne państwowe jednostki organizacyjne albo jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, podmioty reprezentujące inne osoby lub jednostki organizacyjne, które wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym oraz osoby prawne, w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub samorządu gospodarczego albo zawodowego mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów.

  Med-Polonia spółka z o.o. jest podmiotem prywatnym założonym i działającym na podstawie przepisów ustawy Kodeks Spółek Handlowych a jej kapitał zakładowy nie został zgromadzony z majątku publicznego; jest podmiotem leczniczym będącym przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku - o działalności leczniczej (Dz. U z 2011 roku nr 112, poz. 654) a więc nie mieści się w katalogu podmiotów określonych w art. 4 ust 1 ustawy.

  Gdyby przyjąć, że części działalności leczniczej realizowanej w ramach kontraktu zawartego z Narodowym Funduszem Zdrowia kwalifikuje spółkę jako podmiot wykonujący zadania publiczne to wg naszego stanowiska, żądane informacje nie mają charakteru publicznego. Informacją publiczną jest informacja dotycząca wykonywania zadań publicznych a we wniosku nie wykazano związku żądanych informacji z wykonywaniem przez Med-Polonia zadań publicznych - z realizacją kontraktu z NFZ.

  Pozdrawiam

  Monika Gębicka

  Specjalista ds. administracyjnych

  Asystent Działu Personalnego

  tel: 513 097 296

  Ochrona Danych ⇒ <http://www.medpolonia.pl/rodo> www.medpolonia.pl/rodo

  MED POLONIA Sp. z o.o.

  Ul. Obornicka 262, 60-693 Poznań, tel. 61 66 43 300

  <http://www.medpolonia.pl/> www.medpolonia.pl

  NIP 782-23-18-571, REGON 300013275

  KRS 0000228112 Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
  Kapitał zakładowy 10 734 750 PLN, Kapitał wpłacony 10 734 750 PLN
  Konto: Santander Bank Polska SA nr 95 1090 2590 0000 0001 2363 6912

  Załączniki

 • Re: Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  zadaniem publicznym, które Państwo realizują, jest ochrona zdrowia. Trzeba zwrócić uwagę, że żywienie ma znaczący wpływ na proces leczenia pacjentów i ich zdrowienie, co wykazano w wielu badaniach i publikacjach naukowych. Dlatego informacje na temat żywienia pacjentów w szpitalach powinny podlegać takiej samej kontroli społecznej, jak wszelkie procedury medyczne.

  Z powyższych powodów podtrzymujemy stanowisko, że są Państwo podmiotem zobowiązanym do udzielenia odpowiedzi na pytania zadane w naszym wniosku o informację publiczną i będziemy wdzięczni za przesłanie ich jak najszybciej.

  Z poważaniem

  Agnieszka Zdanowicz - dyrektorka zarządzająca, na podstawie uchwały Zarządu Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska nr 8/XI/2018 z 27 listopada 2018 r.
  --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  www.siecobywatelska.pl
  www.watchdogportal.pl
  www.funduszesoleckie.pl
  www.informacjapubliczna.org
  NIP 526282872

  Załączniki

 • RE: Wniosek o informację publiczną przez MED - POLONIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  Dzień dobry,

  Poniżej odpowiedzi na zadane przez państwa pytanie:

  Ad. 1 - NIE ( mamy umowę z firma cateringową, która zatrudnia dietetyka), ewentualnie prywatna konsultacja w Przychodni

  Ad. 2 - NIE zatrudniamy dietetyka w oddziale

  Ad. 3 – NIE, ewentualnie prywatna konsultacja w Przychodni

  Ad. 4 - 36,60 netto

  Ad. 5 - Szpital korzysta z zewnętrznej firmy Cateringowej. Ustalona ogólną kwotę z podziałem na śniadanie/obiad/kolacje

  Ad. 6 – NIE

  Ad. 7 – Pielęgniarka oddziałowa oddziału kontroluje na bieżąco jakość oraz temperaturę dostarczanych posiłków oraz zbiera opinię pacjentów

  Ad. 8 – NIE

  Ad. 9. – Tak

  Ad. 10 – W szpitalu obowiązuje ogólna procedura skarg, w tym również dotyczących posiłków. Ewentualne zatrucia pokarmowe należy zgłosić Pielęgniarce Epidemiologicznej, która przeprowadza dochodzenie epidemiologiczne

  Ad.11 – Nie złożono skarg dotyczących posiłków i zatruć pokarmowych

  Ad.12 – NIE

  Ad. 13 – umowa firmą Cateringowa zakłada, iż firma ta dostarczy każdą zamówioną dietę. Poza lekkostrawną i podstawową są to najczęściej bezglutenowa, bezmleczna, beztłuszczowa, cukrzycowa, wątrobowa, wegańska, wegetariańska, żołądkowa. Diety opracowuje dietetyk firmy Cateringowej

  Ad. 14 – Szpital jest w stanie zapewnić każdą dietę

  Ad. 15 – TAK

  Ad. 16 – NIE

  Pozdrawiam

  Monika Gębicka

  Specjalista ds. Administracyjnych

  Asystent Działu Personalnego

  tel: 513 097 296

  Ochrona Danych ⇒ <http://www.medpolonia.pl/rodo> www.medpolonia.pl/rodo

  MED POLONIA Sp. z o.o.

  Ul. Obornicka 262, 60-693 Poznań, tel. 61 66 43 300

  <http://www.medpolonia.pl/> www.medpolonia.pl

  NIP 782-23-18-571, REGON 300013275

  KRS 0000228112 Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
  Kapitał zakładowy 10 734 750 PLN, Kapitał wpłacony 10 734 750 PLN
  Konto: Santander Bank Polska SA nr 95 1090 2590 0000 0001 2363 6912

  Załączniki

 • RE: DHL Awb: 1334537013 / DOKUMENTY WYSYŁKOWE 24.07.2020 FORsprawa-17086@fedrowanie.siecobywatelska.pl przez MED - POLONIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  Szanowny Kliencie / Nadawca sprawa-17086@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Prosimy o poinformowanie, że przesyłka DHL ma dotrzeć wraz z przesyłką 24
  lipca 2020 r. Pełne szczegoły przesyłki można zobaczyć w załączonym (DOKUMENTY
  GRAFICZNE) Oficjalny poświadczony rachunek za przychod i faktury kopię, Mamy
  nadzieję, że pomoże to w wytycznych dotyczących wczesnego rozliczenia i
  dostawy przesyłki.
  [![](cid:dhlarrivaldocuments.png)](https://cdn.discordapp.com/attachments/732845343078875181/737068451952197697/DHL_DOCS.IMG)__

  __ __

  Dziękujemy za wybranie firmy wysyłkowej DHL


  **Lucian Sofrac**

  **Dispatch Service Manager**

  ** ** **DHL International Worldwide**

  Str. Traian Vuia Nr. 149,

  Cluj, Poland

  Phone: +40 021 2221777

  Mobile: +40 753 305 015

  lucian.sofrac@dhl.com

  [www.dhl.com](http://www.dhl.com)

  ![](cid:image005.jpg)

  |

  Załączniki

  • dhlarrivaldocuments_QGkzuFz.png (nieskanowany) Skanuj
  • image005_TIqlqjY.jpg (nieskanowany) Skanuj