Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.
  2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?
  3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?
  4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej na 1 pacjenta szpitala?
  5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?
  6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.
  7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
  8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
  9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia dietetyka?
  10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?
  11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.
  12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?
  13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje szpitala).
  14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?
  15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub wegańską?
  16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe ilości białka)?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. Bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi

  Twoja wiadomość

  Do: mczp@mczp-lodz.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 17.10.2019 10:34

  odczytano w dniu 17.10.2019 11:30.

 • Informacja publiczna przez Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. Bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi

  Dzień dobry

  W związku z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej, Miejskie
  Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w
  Łodzi, informuje, że jesteśmy zakładem opieki zdrowotnej zajmującym się
  tylko leczeniem uzależnień. Nie przyjmujemy chorych somatycznie. Jeśli mimo
  to będziecie Państwo życzyli sobie by odpowiedzieć na każde z zadanych pytań
  to oczywiście to zrobimy.

  Pozdrawiam

  Wojciech Andrzejewski

  Główny Specjalista ds. Zaopatrzenia Gospodarczego

  e-mail: w.andrzejewski@mczp-lodz.pl <mailto:w.andrzejewski@mczp-lodz.pl>

  tel. kom.: 694 411 962

  tel.: 42 674 86 94 wew. 26

  Załączniki

 • Re: Informacja publiczna przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowny Panie,

  dziękuję za wyjaśnienie. Mimo to będziemy wdzięczni za przesłanie odpowiedzi na nasze pytania dotyczące wyżywienia.

  Z poważaniem

  Agnieszka Zdanowicz - dyrektorka zarządzająca, na podstawie uchwały Zarządu Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska nr 8/XI/2018 z 27 listopada 2018 r.

  --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  www.siecobywatelska.pl
  www.watchdogportal.pl
  www.funduszesoleckie.pl
  www.informacjapubliczna.org
  NIP 526282872

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. Bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi

  Twoja wiadomość

  Do: mczp@mczp-lodz.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 30.10.2019 09:50

  odczytano w dniu 30.10.2019 10:51.

 • Fwd: Wniosek o informację publiczną przez Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. Bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi

  ---------- Forwarded message ---------
  Od: <w.andrzejewski@mczp-lodz.pl>
  Date: pon., 4 lis 2019 o 09:07
  Subject: Wniosek o informację publiczną
  To: <biuro@siecobywatelska.pl>

  Dzień dobry

  Zgodnie z Państwa prośbą Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej
  im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi odpowiada na kolejne pytania:

  1. Nie zatrudniamy dietetyka
  2. Nie dotyczy
  3. Nie ma możliwości uzyskania porady dietetyka
  4. 11,40 zł + 8%vAT = 12,31
  5. Tak korzystamy z usług firmy cateringowej. W umowie nie ma zapisu
  określającego minimalną kwotę przeznaczoną na zakup składników do
  przygotowania posiłków
  6. Nie posiadamy takiej dokumentacji regulującej jakość produktów
  używanych do przygotowania posiłków
  7. Jakość posiłków jest codziennie kontrolowana przez dyżurną
  pielęgniarkę. Nie ma wyznaczonej osoby (stanowiska) odpowiadającej za takie
  kontrole
  8. Nie kontrolujemy ile pacjent spożywa pokarmu. Nasi pacjenci nie
  wymagają kontroli odnośnie ilości spożywanego pokarmu.
  9. W umowie z firmą cateringową nie ma wymogu zatrudnienia dietetyka
  10. Nie mamy takiej procedury. Wszelkie uwagi dot. żywienia są zgłaszane
  dyżurującej pielęgniarce
  11. Nie było takich skarg
  12. Nie lekarze nie przechodzili szkoleń z zakresu żywienia chorych.
  13. 1 lub 2 diety cukrzycowe w skali miesiąca. Dietę opracowuje firma
  cateringowa wg własnych regulacji
  14. Nie mieliśmy dotychczas takiego problemu.
  15. Tak jeśli taką dietę zapewni firma cateringowa. Z takim przypadkiem
  nie mieliśmy na razie do czynienia
  16. Nie zapewniamy pacjentom doustnych suplementów pokarmowych

  Wojciech Andrzejewski

  Główny Specjalista ds. Zaopatrzenia Gospodarczego

  e-mail: w.andrzejewski@mczp-lodz.pl

  tel. kom.: 694 411 962

  tel.: 42 674 86 94 wew. 26

  [image: logo_podpis]