'

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.
  2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?
  3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?
  4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej na 1 pacjenta szpitala?
  5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?
  6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.
  7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
  8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
  9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia dietetyka?
  10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?
  11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.
  12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?
  13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje szpitala).
  14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?
  15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub wegańską?
  16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe ilości białka)?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Wniosek o informację publiczną - ponaglenie przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  17 października 2019 r. skierowaliśmy do Państwa wniosek o następującej treści:

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.
  2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?
  3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?
  4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej na 1 pacjenta szpitala?
  5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?
  6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.
  7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
  8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
  9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia dietetyka?
  10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?
  11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.
  12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?
  13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje szpitala).
  14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?
  15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub wegańską?
  16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe ilości białka)?

  Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi, dlatego wzywamy Państwa do niezwłocznego jej udzielenia.

  --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  www.siecobywatelska.pl
  www.watchdogportal.pl
  www.funduszesoleckie.pl
  www.informacjapubliczna.org
  NIP 526282872

 • RE: Wniosek o informację publiczną przez OŚRODEK SANATORYJNO-WYPOCZYNKOWY LWIGRÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  Szanowni Państwo,

  W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej przesłany pocztą elektroniczną w dniu 26 listopada 2019 roku wyjaśniamy, że OSW Lwigród sp. z o.o. jest spółką prawa handlowego kontrolowaną przez osoby prywatne, w związku z czym co do zasady nie jest podmiotem zobowiązanym do udostępniania informacji publicznej zgodnie z art. 4 ustawy dostępie do informacji publicznej. Udzielanie świadczeń zdrowotnych na podstawie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie szpitalnego leczenia uzdrowiskowego stanowi niewielką część działalności OSW Lwigród sp. z o.o. Działalność w zakresie szpitalnego leczenia uzdrowiskowego jest aktualnie wygaszana, począwszy od 1 stycznia 2020 roku OSW Lwigród sp. z o.o. całkowicie zaprzestanie działalności szpitalnej. Mając na uwadze powyższe oraz zakres Państwa wniosku, możliwe jest zakwalifikowanie jako informacje publiczne wyłącznie danych ściśle związanych z działalnością szpitalną finansowaną ze środków publicznych będących w posiadaniu OSW Lwigród sp. z o.o. przedstawionych poniżej:

  OSW Lwigród sp. z o.o. zatrudnia dietetyków w wymiarze wymaganym przez odpowiednie przepisy i wytyczne NFZ oraz adekwatnym do liczby pacjentów. Porady dietetyków są dostępne dla pacjentów. Zakres obowiązków dietetyków jest zgodny z ich wykształceniem i nazwą stanowiska.

  Jakość, wartość kaloryczna posiłków podawanych pacjentom oraz rodzaje stosowanych diet są zgodne z zaleceniami lekarskimi, wymogami prawidłowego żywienia i wytycznymi NFZ. Są one na bieżąco kontrolowane przez następujące osoby: (Dietetyk – 2 etaty). Życzenia pacjentów dotyczące żywienia inne niż wynikające ze wskazań lekarskich są uwzględniane w miarę możliwości. Suplementy pokarmowe są podawane o ile wynika to z zaleceń lekarskich.

  W 2017 i 2018 roku w OSW Lwigród sp. z o.o. nie stwierdzono skarg dotyczących niewłaściwego żywienia lub zatrucia pacjentów w leczeniu szpitalnym. Skargi takie potencjalnie mogą być zgłaszane do Kierownika żywienia- dietetyka.

  W ramach niniejszej odpowiedzi OSW Lwigród sp. z o.o. nie odnosi się do warunków indywidualnych umów o pracę czy umów o świadczenie usług z zewnętrznymi podmiotami, albowiem nie stanowią one informacji publicznej i są objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jako informacje organizacyjne i handlowe posiadające wartość gospodarczą, które nie są powszechnie znane i są przedmiotem podjętych przez OSW Lwigród sp. z o.o. działań zmierzających do utrzymania ich w poufności.

  W zakresie punktów 6, 12 i 13 Państwa wniosku udzielenie odpowiedzi wymagałoby wytworzenia informacji przetworzonej, a brak przesłanek do uznania, że udostępnienie informacji przetworzonej jest szczególnie istotne dla interesu publicznego.

  Pozdrawiam

  Piotr Kaput
  z-ca dyrektora ds. sprzedaży
  OSW Lwigród
  ul. Nitribitta 6, 33-380 Krynica-Zdrój
  tel. 18 472 58 05
  www.lwigrod.pl