Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.
  2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?
  3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?
  4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej na 1 pacjenta szpitala?
  5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?
  6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.
  7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
  8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
  9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia dietetyka?
  10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?
  11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.
  12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?
  13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje szpitala).
  14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?
  15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub wegańską?
  16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe ilości białka)?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez "SANATORIA DOLNOŚLĄSKIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  Twoja wiadomość

  Do: Justyna Warchoł
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: wtorek, 15 października 2019 22:18:37 (UTC+01:00) Sarajevo, Skopje, Warsaw, Zagreb

  została przeczytana: środa, 16 października 2019 07:16:18 (UTC+01:00) Sarajevo, Skopje, Warsaw, Zagreb.

 • dotyczy wniosku o informację publiczną przez "SANATORIA DOLNOŚLĄSKIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  W załączeniu odpowiedź na wniosek o informację publiczną

  Pozdrawiam
  Iwona Radziewicz
  Menedżer

  Specjalistycznego Szpitala Chorób Płuc w Rościszowie
  tel. 074 836 97 11 w. 44
  mail: <mailto:iwona.radziewicz@sanatoria-dolnoslaskie.pl>
  iwona.radziewicz@sanatoria-dolnoslaskie.pl
  -------------------------------------------------------------------------
  Sanatoria Dolnośląskie Spółka z o.o., ul. Parkowa 3, 58-351 Sokołowsko
  tel. +48 74 845-82-40, 845-82-42, 842-47-97, fax +48 74 845-83-91 w. 37
  <http://www.sanatoria-dolnoslaskie.pl/> www.sanatoria-dolnoslaskie.pl
  <mailto:iwona.radziewicz@sanatoria-dolnoslaskie.pl>
  iwona.radziewicz@sanatoria-dolnoslaskie.pl,
  NIP 886-10-10-961, REGON 890314440,
  BZ WBK SA o/Głuszyca 50 1090 2314 0000 0001 0048 5026,
  KRS 0000128228 Sąd Rejonowy dla Wrocławia -- Fabrycznej,
  kapitał zakładowy i wpłacony 38 987 000,00zł.
  -------------------------------------------------------------------------
  W skład Spółki wchodzą:
  Sanatorium Uzdrowiskowe "AZALIA" ul. Ofiar Katynia 3-5
  58-310 Szczawno Zdrój, tel. +48 74 664 26 30
  Sanatorium Uzdrowiskowe "ZIMOWIT" ul. Chopina 3
  57-340 Duszniki Zdrój, tel. +48 74 866 94 64
  Szpital Rehabilitacyjny Hematologiczny dla Dzieci "ORLIK"
  Bukowina 1, 57-350 Kudowa Zdrój, tel. +48 74 866 32 62
  Specjalistyczny Szpital Chorób Płuc "BIAŁY ORZEŁ"
  ul. Parkowa 3, 58-351 Sokołowsko, tel. +48 74 845-82-40
  Specjalistyczny Szpital Chorób Płuc w Rościszowie
  Rościszów 11, 58-250 Pieszyce, tel. +48 74 836 97 11
  -------------------------------------------------------------------------
  Wiadomość ta jest przeznaczona jedynie dla osoby lub podmiotu będącego
  jej adresatem i może zawierać poufne lub uprzywilejowane informacje.
  Zakazane jest przeglądanie, przesyłanie, rozpowszechnianie lub inne
  wykorzystywanie tych informacji, jak również podejmowanie działań na ich
  podstawie, przez osoby lub podmioty inne niż zamierzony adresat. Jeżeli
  otrzymali Państwo tę wiadomość przez pomyłkę prosimy o poinformowanie
  nadawcy i usunięcie jej z komputera.
  -------------------------------------------------------------------------
  The information transmitted is intended only for the person entity to
  which it is addressed and may contain confidential privileged material.
  Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of
  any action in reliance upon, this information by persons or entities
  other than the intended recipient is prohibited. If you received this in
  error, please notify the sender and delete the material from your
  computer.

  Załączniki