Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.
  2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?
  3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?
  4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej na 1 pacjenta szpitala?
  5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?
  6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.
  7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
  8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
  9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia dietetyka?
  10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?
  11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.
  12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?
  13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje szpitala).
  14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?
  15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub wegańską?
  16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe ilości białka)?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez Powiatowe Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  Dzień dobry

  W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
  publicznej.

  --
  Z poważaniem,

  Angelika Mizińska

  e-mail: sekretariat@pczol.pl, www.pczol.pl,

  POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA
  SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚŒCIĄ
  24-300 Opole Lubelskie, ul. Przemysłowa 4A,
  tel./fax +48 81 827 22 78,
  e-mail: sekretariat@pczol.pl, www.pczol.pl,
  NIP 7171830083, REGON 431019069

  Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w ŚŒwidniku
  VI Wydział Gospodarczy KRS. KRS 0000487468.
  Kapitał zakładowy 29.364.300,00 zł.
  _________________________________________________________________________
  UWAGA: Ten dokument może zawierać informacje stanowiące tajemnice
  przedsiębiorstwa i przeznaczone tylko do wiadomoœści adresata. Zabrania
  się kopiowania oraz udostępniania tego dokumentu osobom trzecim przez
  osoby inne niż adresat. Jeżeli otrzymaliœście Państwo ten dokument przez
  pomyłkę, prosimy o jego skasowanie i powiadomienie nadawcy. Dziękujemy.

  W dniu 17.10.2019 o 10:36, sprawa-17202@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

  Załączniki