Instytucja: 

POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 Monitoring: 

Żywienie w szpitalach

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.
  2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?
  3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?
  4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej na 1 pacjenta szpitala?
  5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?
  6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.
  7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
  8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
  9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia dietetyka?
  10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?
  11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.
  12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?
  13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje szpitala).
  14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?
  15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub wegańską?
  16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe ilości białka)?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • ODPOWIEDŹ NA WNIOSEK O INFORMACJĘ PUBLICZNĄ przez POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  Pyt. 1 tak jest zatrudniony jeden, bezpośrednio przez szpital.

  2. przypada 150-170  pacjentów na jednego dietetyka

  3.tak istnieje, pacjentów informuje oddziałowa, pielęgniarki;

  4.Stawka całodobowa wynosi 12,40 zł brutto

  5. Tak Korzysta z usług Firmy Cateringowej, tak określono minimalną
  kwotę  przeznaczoną na zakup składników do przygotowania posiłków " tzw
  wsad do kotła"

  6. Tak, dietetyk oblicza wartość odżywczą i kaloryczna posiłków .

  Pyt.7 tak, dietetyk - codziennie

  8. Kontroluje się odpowiednią ilość dostarczana pacjentowi przez dietetyka

  9.Tak jest wymóg

  10.Tak - jest ankieta badanie satysfakcji pacjenta, gdzie wszelkie uwagi
  umieszcza pacjent i są one weryfikowane. Tak jest to Naczelna Pielęgniarka

  11.ok.15 (dotyczyły głównie smaku potraw, temperatury , nie było zatruć
  w 2017-2018r.

  12. Nie

  13.Posiadamy Księgę diet opracowaną dla potrzeb pacjenta NA PODSTAWIE
  PUBLIKACJI NAUKOWYCH, WIEDZY LEKARZA I DIETETYKA

  Diety: 1.ŻYWIENIE W ANOREKSJI, 2. DIETA W REFLUKSIE ŻOŁĄDKOWO-
  PRZEŁYKOWYM,3. DIETA  Z OGRANICZENIEM SUBSTANCJI POBUDZAJĄCYCH
  WYDZIELANIE SOKU ŻOŁĄDKOWEGO,4. DIETA W NOWOTWORZE ŻOŁĄDKA,5. DIETA PO
  RESEKCJI ŻOŁĄDKA,7. DIETA PRZY WRZODZIEJĄCYM ZAPALENIU JELITA GRUBEGO,8.
  DIETA W ZESPOLE JELITA DRAŻLIWEGO (IBS),9. DIETA UBOGORESZTKOWA
  (BEZRESZTKOWA),10. DIETA BOGATORESZTKOWA,11. DIETA BEZGLUTENOWA-  W
  CHOROBIE TRZEWNEJ (CELIAKIA),13. ŻYWIENIE W BULIMII,14. DIETA
  NISKOBIAŁKOWA W NIEWYDOLNOŚCI NEREK,15. DIETA Z OGRANICZENIEM ZWIĄZKÓW
  PURYNOWYCH (W DNIE),16. DIETA O KONTROLOWANEJ ZAWARTOŚCI KWASÓW
  TŁUSZCZOWYCH,17. DIETA PO UDARZE,18. DIETA ŁATWO STRAWNA  CUKRZYCOWA TYP
  I,19. DIETA  ŁATWO STRAWNA CUKRZYCOWA TYP II,20. DIETA W NIEDOCZYNNOŚCI
  TARCZYCY,21. DIETA W NADCZYNNOŚCI TARCZYCY,22. DIETA W NIEDOKRWISTOŚCI
  NIEDOBARWLIWEJ,23. DIETA W NIEDOKRWISTOŚCI NADBARWLIWEJ,24. DIETA ŁATWO
  STRAWNA BOGATOBIAŁKOWA,25. DIETA W CHOROBACH REUMATYCZNYCH I
  OSTEOPOROZIE,26. DIETA W REUMATOIDALNYM ZAPALENIU STAWÓW,27. DIETA DO
  ŻYWIENIA PRZEZ ZGŁĘBNIK LUB PRZETOKĘ WARIANTY I-IV,

  14. szpital zapewnia pacjentowi diety indywidualne ( bezmleczne,
  bezglutenowe, z celiakią itp.. wszystkie wymienione wyżej a także
  indywidualnie reaguje na nietolerancję na różne produkty przez
  pacjentów). Dietetyk zgłasza takie indywidualne przypadki do firmy
  cateringowej

  15. tak zapewnia

  16. nie suplementóww postaci napojów multidrinków czy tez suplementacji
  w tabletkach szpital  nie zapewnia

  Załączniki

  • KONTROLA_CALORII.ods
  • zakres_obowiązków_dietetyk_szpitalny.doc