'

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.
  2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?
  3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?
  4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej na 1 pacjenta szpitala?
  5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?
  6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.
  7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
  8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
  9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia dietetyka?
  10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?
  11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.
  12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?
  13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje szpitala).
  14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?
  15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub wegańską?
  16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe ilości białka)?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Re: Wniosek o informację publiczną (odpowiedź SCM/537/2019/DT) przez "STRZELIŃSKIE CENTRUM MEDYCZNE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  Strzelińskie Centrum Medyczne Sp. z o.o.
  ul. Wrocławska 46, 57-100 Strzelinie

  W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej, niniejszym
  wskazujemy:

  1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o
  bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową).
  Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.
  Odpowiedź: Szpital bezpośrednio nie zatrudnia dietetyka.
  2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?
  Odpowiedź: z uwagi na brak zatrudnienia dietetyka – odpowiedź na
  pytanie nie dotyczy Szpitala
  3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady
  dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?
  Odpowiedź: Brak możliwości uzyskania indywidualnej porady dietetyka.
  4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej
  przypadającej na 1 pacjenta szpitala?
  Odpowiedź: Pacjent szpitala 12,81 zł brutto; pacjent opieki
  długoterminowej 14,43 zł brutto .
  5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej?
  Jeżeli tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent
  przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?
  Odpowiedź: Usługi cateringowe świadczy firma zewnętrzna. Wartość „wsadu
  do kotła” została określona w opisie przedmiotu zamówienia. Minimalna
  stawka to 10,0 zł brutto dla diety podstawowej; minimalna stawka
  zwiększona o 10 % dla pacjentów opieki długoterminowej.
  6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów
  używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i
  kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników,
  dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.
  Odpowiedź: NIE POSIADAMY-FIRMA CATERINGOWA ZOBOWIĄZANA JEST DO
  POSIADANIA TAKIEJ DOKUMENTACJI
  7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom?
  Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
  Odpowiedź: TAK, NA BIEŻĄCO - JAKOŚC POSIŁKÓW KONTROLUJĄ PANIE
  PIELĘGNIARKI KOORDYNUJACE
  8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość
  pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się
  odbywają?
  Odpowiedź: NA BIEŻĄCO PRZEZ PANIE PIELĘGNIARKI PEŁNIĄCE W DANYM DNIU
  DYŻUR
  9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg
  zatrudnienia dietetyka?
  Odpowiedź: Wymóg został zawarty w SIWZ i w umowie przetargowej.
  10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących
  niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę
  odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?
  Odpowiedź: SKARGI DOTYCZĄCE ŻYWIENIA MOŻNA ZŁOŻYĆ W TRYBIE PRZEWIDZIANYM
  JAK DLA KAŻDEJ INNEJ SKARGI, NATOMIAST PODEJRZENIEM ZATRUCIA ZAJMUJE SIĘ
  NASZ DZIAŁ EPIDEMIOLOGICZNY W KOOPERACJI Z SANEPIDEM
  11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia
  /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.
  Odpowiedź: NIE WPŁYNĘŁY TAKIE SKARGI
  12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu
  zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?
  Odpowiedź: NIE
  13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital
  wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza
  dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje
  szpitala).
  Odpowiedź: Rodzaje diet stosowanych w szpitalu: podstawowa,
  lekkostrawna, lekkostrawna położnic, cukrzycowa, krążeniowa, wrzodowa,
  wątrobowa, dziecka małego, płynna odżywcza. Sporadycznie, na zlecenie
  stosowane są diety: niskobiałkowa, bezresztkowa, ubogosodowa,
  bezmleczna, lekkostrawna papkowata, bogatobiałkowa i bezresztkowa.
  Charakterystyka diet zawarta jest w opisie przedmiotu zamówienia –
  źródło internetowe.
  14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej
  przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób
  zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?
  Odpowiedź: W przypadku pacjentów ze szczególnymi potrzebami informacja
  taka jest przekazywana do firmy świadczącej usługi cateringowej, która
  odpowiada za przygotowanie właściwej diety.
  15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub
  wegańską?
  Odpowiedź: Tak.
  16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe
  wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran,
  dostarczające dodatkowe ilości białka)?
  Odpowiedź: ZAPEWNIA, POPRZEZ ZAPOTRZEBOWANIA SKŁADANE DO TUTEJSZEJ
  APTEKI SZPITALNEJ, POSIADAMY DIETY DO ŻYWIENIA DO-I POZAJELITOWEGO W
  UMOWIE PRZETARGOWEJ

  ---
  Z poważaniem
  Agnieszka Hąnkała-Brzyska
  Asystentka Zarządu
  Sekretariat Dyrekcji

  tel. 71 326 48 45
  fax (71) 392 03 69
  mail: sekretariat@szpitalstrzelin.pl
  www.szpitalstrzelin.pl

  Strzelińskie Centrum Medyczne Sp. z o.o.
  ul Wrocławska 46
  57-100 Strzelin

  KRS: 0000294023
  NIP: 914-15-35-587
  REGON: 020608708