Instytucja: 

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W BIELSKU PODLASKIM

 Monitoring: 

Żywienie w szpitalach

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.
  2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?
  3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?
  4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej na 1 pacjenta szpitala?
  5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?
  6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.
  7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
  8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
  9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia dietetyka?
  10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?
  11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.
  12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?
  13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje szpitala).
  14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?
  15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub wegańską?
  16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe ilości białka)?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Fwd: Wniosek o informację publiczną przez SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W BIELSKU PODLASKIM

  Dzień dobry,

  udostępniam Państwu poniższe informacje publiczne:

  1.Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o
  bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową).
  Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.

  */Tak, 2 osoby. /*

  */Do zadań dietetyka m.in. należy:/*

  -*/Weryfikacji przestrzegania standardów w zakresie żywienia
  obowiazujących w Szpitalu, w szególności diet;/**//*

  -*/Śledzenia aktualnych norm żywienia i przepisów z zakresu żywienia
  zbiorowego;/**//*

  -*/Określania standardów żywienia pacjentów, przygotowania posiłków i
  ich wydania;/**//*

  -*/Oceny sposobu żywienia i zapotrzebowania na makro- i mikroskładniki
  odżywcze pacjentów;/**//*

  -*/Prowadzenia oświaty zdrowotnej w zakresie zasad prawidłowego żywienia
  (edukacjażywieniowa);/**//*

  -*/Planowania i wdrażania opartego na podstawach naukowych żywienia
  indywidualnego, zbiorowego i leczniczego dla zróżnicowanych pod względem
  wieku, zawodu oraz warunków życia grup ludności;/**//**//*

  */Do zadań dietetyka/kierownika kuchni m. in. należy:/*

  -*/Układanie diet i jadłospis/**/ó/**/w,/**//*

  -*/Właściwe sporządzanie posiłk/**/ó/**/w oraz nadz/**/ó/**/r nad
  wydawaniem posiłk/**/ó/**/w z kuchni do kom/**/ó/**/rek organizacyjnych
  i przygotowaniem ich do transportu,/*

  -*/Dbanie o estetykę podawanych posiłk/**/ó/**/w,/*

  -*/Kontrola ilości i jakości dostarczanych posiłk/**/ó/**/w, /*

  -*/Sporządzanie diet indywidualnych na zlecenie lekarza oraz obliczanie
  wartości odżywczych dla pacjent/**/ó/**/w z dietą podstawową,/*

  -*/Pobieranie i przechowywanie pr/**/ó/**/bek żywnościowych wydanych
  posiłk/**/ó/**/w z kuchni w zakresie wynikającym z przepis/**/ó/**/w
  sanitarnych, /*

  -*/Prowadzenie dokumentacji HACCP żywieniowej i kartotek ilościowych w
  Magazynie żywnościowym,/*

  -*/Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem w należytym stanie
  sanitarnym pomieszczeń kuchennych i magazynowych,/*

  -*/Bie/**/żą/**/cą analiz/**/ę koszt/**/ó/**/w artykułów żywnościowych
  zużytych do wytworzenia posiłk/**/ó/**/w dla pacjent/**/ó/**/w
  hospitalizowanych w oddziałach,/*

  -*/Przygotowywanie dokumentacji przy organizowaniu przetarg/**/ó/**/w o
  udzielanie zam/**/ó/**/wienia publicznego./*

  2.Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?

  */Nie prowadzimy takich wyliczeń./*

  3.Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady
  dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?

  */Tak. Informują o tym pielęgniarki danego oddziału. Informacja
  kierowana jest bezpośrednio do zainteresowanego pacjenta, według zaleceń
  lekarza./*

  4.Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej
  przypadającej na 1 pacjenta szpitala?

  */15,00 zł/*/./

  5.Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli
  tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent
  przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?

  */Tak, minimalna kwota przeznaczona na zakup składników użytych do
  przygotowania posiłków wynosi 8,20 zł./*

  6.Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych
  do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną
  posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków?
  Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.

  */Szczegółowe informacje dotyczące jadłospisów, składów potraw
  (receptury potraw), alergenów, składników pokarmowych produktów (białek,
  tłuszczy, węglowodanów oraz kcal) są dostępne w formie elektronicznej w
  systemie informatycznym szpitala. W systemie tym opracowano:/*

  -*/słownik ( składniki pokarmowe produktów- B, T,W, kcal), grupy
  produktów, grupy potraw,/*

  -*/produkty/*

  -*/potrawy (wszystkie potrawy używane do planowania jadłospisu),/*

  -*/jadłospisy (wszystkie jadłospisy występujące w danym dniu na
  poszczególne diety z wyliczoną przez system ilością kcal, B, T, W)./*

  */Skład produktów wędlin i pieczywa oraz występujących w nich dodatków
  są opracowane i dostępne./*

  */W Księdze GHP i GMP są opracowane i zawarte procedury kontroli i
  przyjęcia dostaw (kontrola asortymentowa, ilościowa, jakościowa
  (organoleptyczna, parametry fizyczne- barwa, konsystencja, zapach,
  termin przydatności do spożycia; wymagania dotyczące surowców produkcji
  (obróbki wstępnej i właściwej)./*

  *//*

  7.Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom?
  Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?

  */Tak/**. /Wyznaczone osoby według potrzeb lub ustaleń harmonogramu./*

  8.Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość
  pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się
  odbywają?

  */Tak, dietetyk./*

  *//*

  9.Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg
  zatrudnienia dietetyka?

  */Nie/**.*

  10.Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących
  niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę
  odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?

  */Tak/**.*

  11.Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia
  /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.

  */1 skarga/**.*

  12.Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu
  zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?

  */Tak/**.*

  13.Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital
  wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza
  dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje
  szpitala).

  */14 diet./*

  -*/Dieta/**/kleikowa/*

  -*/Dieta płynna/*

  -*/Dieta papkowata/*

  -*/Mix wysokobiałkowy/*

  -*/Dieta pooperacyjna/*

  -*/Dieta pooperacyjna bez mięsa/*

  -*/Dieta pooperacyjna z mięsem/*

  -*/Dieta pooperacyjna bez mleka/*

  -*/Dieta łatwostrawna z ograniczeniem tłuszczu i błonnika/*

  -*/Dieta łatwostrawna/*

  -*/Dieta łatwostrawna bezmleczna/*

  -*/Dieta łatwostrawna z ograniczeniem wydzielania soku żołądkowego/*

  -*/Dieta łatwostrawna dziecięca/*

  -*/Dieta łatwostrawna wysokobiałkowa/*

  -*/Dieta łatwostrawna niskobiałkowa/*

  -*/Dieta ogólna/*

  -*/Dieta ogólna bezmleczna/*

  -*/Dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów/*

  -*/Dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów bezmleczna/*

  -*/Dieta niemowlęca/*

  -*/Dieta małego dziecka/*

  -*/Dieta bezglutenowa/*

  -*/Dieta niskoenergetyczna/*

  -*/Dieta ścisła/*

  -*/Dieta indywidualna/*

  -*/Dodatkowe rozliczenie posiłków/*

  -*/Pokarm matki/*

  */Źródła opracowania: wiedza lekarza, wiedza dietetyka/*/, *publikacje
  naukowe, źródła* *internetowe, wewnętrzne regulacje szpitala.*/

  14.Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej
  przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób
  zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?

  */Nie dotyczy./*

  15.Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub
  wegańską?

  */Nie, (chyba że wynika z zaleceń lekarza)./*

  16.Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające
  powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe
  ilości białka)?

  */Tak./*

  */
  /*

  */
  /*

  W załączniku: skan dot. pkt. 6*/
  /*

  Załączniki

  • Skan_-_żywienie.pdf