'

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.
  2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?
  3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?
  4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej na 1 pacjenta szpitala?
  5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?
  6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.
  7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
  8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
  9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia dietetyka?
  10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?
  11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.
  12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?
  13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje szpitala).
  14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?
  15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub wegańską?
  16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe ilości białka)?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Wniosek o informację publiczną - ponaglenie przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  17 października 2019 r. skierowaliśmy do Państwa wniosek o następującej treści:

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.
  2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?
  3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?
  4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej na 1 pacjenta szpitala?
  5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?
  6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.
  7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
  8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
  9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia dietetyka?
  10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?
  11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.
  12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?
  13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje szpitala).
  14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?
  15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub wegańską?
  16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe ilości białka)?

  Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi, dlatego wzywamy Państwa do niezwłocznego jej udzielenia.

  --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  www.siecobywatelska.pl
  www.watchdogportal.pl
  www.funduszesoleckie.pl
  www.informacjapubliczna.org
  NIP 526282872

 • Wniosek o informację publiczną przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznych wskazuję jak
  niżej:

  1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie
  zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową). Jeżeli tak, to
  wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.

  Zatrudniono 2 dietetyków

  . Opracowywanie diet pacjentom przebywającym na oddziałach
  szpitalnych

  . Sporządzanie jadłospisów dekadowych dla chorych z uwzględnieniem
  diet leczniczych

  . Realizowanie zmian diet w terminie zleconym przez lekarzy

  . Sporządzanie codziennych zapotrzebowani w produkty do
  przygotowywania potraw

  . Obliczanie wartości odżywczej posiłków

  . Uzgadnianie rodzajów diet z lekarzem kierującym oddziałem lub
  pielęgniarką oddziałową

  . Udział w kontrolach przeprowadzanych w kuchni przez uprawnione
  organy państwa wraz ze składaniem wyjaśnień organowi kontrolującemu

  . Nadzór nad pobieraniem próbek ze wszystkich przygotowywanych
  posiłków i raportowanie wszelkich odchyleń od normy bezpośredniemu
  przełożonemu

  . Realizacja wykonania zaleceń pokontrolnych - sanitarnych

  . Prowadzenie rejestrów HACCP, instrukcji dobrej praktyki
  higienicznej, instrukcji praktyki produkcyjnej oraz sporządzanie i
  prowadzenie odpowiedniej dokumentacji

  . Przygotowywanie dokumentacji przetargowej na dostawy artykułów
  żywnościowych po konsultacji z magazynierem oraz koordynatorem kuchni

  2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?

  Średnio 80 pacjentów na 2 dietetyków.

  3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady
  dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?

  Pacjenci mają możliwość uzyskania indywidualnej porady dietetyka. Informują
  ich o tym lekarze oraz pielęgniarki pracujące na danym oddziale.

  4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej
  na 1 pacjenta szpitala?

  16,70 zł.

  5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli tak,
  to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent przeznaczone na
  zakup składników użytych do przygotowania posiłków?

  Nie.

  6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych do
  przygotowania posiłków - chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną posiłków
  oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków? Jeśli tak,
  wnosimy o jej udostępnienie.

  Tak. W Załączniku

  7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom? Kto
  (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?

  Tak, codziennie pobierane są próbki żywności, przez osoby zatrudnione na
  kuchni oraz monitorowane przez dietetyka. Dietetyk codziennie(oprócz sobót,
  niedziel i świąt) monitoruje temperaturę pobranych próbek żywności i wpisuje
  do zeszytu kontrolnego.

  8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość
  pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się
  odbywają?

  Tak. Pracownicy (pielęgniarki) które rozdają posiłki.

  9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia
  dietetyka?

  Nie ma umowy z zewnętrzną firmą cateringową.

  10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących
  niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za
  kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?

  Tak istnieje taka możliwość poprzez badanie satysfakcji pacjenta w punkcie 5
  ankiety "Ocena posiłków podawanych przez szpital" tj. ich smak, wielkość
  porcji, różnorodność i temperatura podania.

  11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia
  /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.

  Nie

  12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu
  zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?

  Nie

  13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz
  ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza
  dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje
  szpitala).

  W szpitalu jest opracowanych 25 diet, są to diety podstawowe, łatwostrawne

  Źródła :

  . "Dietetyka Żywienie zdrowego i chorego człowieka" Helena
  Ciborowska, Anna Rudnicka

  . Praktyczny podręcznik dietetyki, Mirosław Jarosz, IŻŻ

  14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej
  przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób zapewnia
  wówczas posiłki pacjentowi?

  Każdy jadłospis dekadowy posiada informację o występowaniu alergenów.
  Pacjenci np. bezmleczni czy bezglutenowi mają stosowane odpowiednie
  zamienniki żywieniowe.

  15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub
  wegańską?

  Nie

  16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające
  powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe
  ilości białka)?

  Nie

  Pozdrawiam
  Paweł Szynkowski
  Kierownik Działu Higieny i Żywienia
  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach
  ul. Janusza Korczaka 23, 18-100 Łapy

  e-mail: p.szynkowski@szpitallapy.pl <mailto:p.szynkowski@szpitallapy.pl>

  Telefon: 691 106 108

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład
  Opieki Zdrowotnej w Łapach, ul. Janusza Korczaka 23, 18-100 Łapy.
  Szczegółowe informacje dotyczące celów przetwarzania danych osobowych,
  przysługujących Pani/Pana praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych
  oraz pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych może
  Pan/Pani uzyskać klikając w poniższy link:

  http://szpitallapy.pl/dokumenty/

  Załączniki

  • P-OD_1.1_Procedura_Diety.pdf (nieskanowany) Skanuj