Instytucja: 

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BOGATYNI

 Monitoring: 

Żywienie w szpitalach

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.
  2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?
  3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?
  4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej na 1 pacjenta szpitala?
  5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?
  6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.
  7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
  8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
  9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia dietetyka?
  10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?
  11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.
  12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?
  13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje szpitala).
  14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?
  15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub wegańską?
  16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe ilości białka)?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • sprawa-17332 przez SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BOGATYNI

  Szanowny Panie Szymonie

  Poniżej odpowiadam na pytania przesłane przez Pana w wiadomości z dnia 17
  października 2019 roku:

  Ad.1 W naszym Szpitalu nie mamy zatrudnionego dietetyka.

  Ad.2 Nie dotyczy.

  Ad.3 Nie dotyczy.

  Ad.4 Dzienna stawka żywieniowa przypadająca na jednego pacjenta wynosi
  17,27zł.

  Ad.5 Tak, korzystamy z zewnętrznej firmy cateringowej w podpisanej umowie
  nie określono minimalnej kwoty przeznaczonej na zakup składników
  spożywczych.

  Ad.6 Dokumentacja regulująca jakość produktów używanych do przygotowywania
  posiłków znajduje się w siedzibie firmy cateringowej i jest dostępna do
  wglądu na życzenie kierownictwa naszej placówki.

  Ad.7 W szpitalu jakość posiłków poddawana jest codziennie kontroli którą
  wykonuje pielęgniarka oddziałowa na poszczególnych oddziałach.

  Ad.8 Odpowiednią iliść pokarmu spożywaną przez pacjenta każdorazowo(po
  każdym posiłu) kontroluje pielęgniarka odcinkowa na danym oddziale.

  Ad.9 W umowie zamieszczono wpis że usługi realizowane przez firmę
  cateringową powinny być wykonane w sposób należyty, o dpowidniej jakosci, w
  szcególnośbci w zakresie kalrycznosci, zgodnie z obowiązujacymi przepisami
  prawa i normanmi, z zachowaniem warunków i wymogów sanitarnych.

  Ad.10 Procedura zgłaszania skarg jest zamieszczona w regulaminie placówki i
  jest do tego wyznaczona osoba odpowiedzialna za kontakt z firmą cateringową.

  Ad.11 D dnia dzisiejszego nie odnotowaliśmy skarg dotyczacych niewłasciwego
  żywienia /zatrucia w naszym Szpitalu.

  Ad.12 W roku 2018 lekarze zatrudnieni wnaszj placówce nie przechodzili
  szkoleń z zakresu zasad prawidłowego żywienia chorych.

  Ad.13 Rodzeje diet stosowanych: podstawowa, lekka, cukrzycowa,
  wysokobiałkowa, wątrobowa, wrzodowa, ścisła, bezmleczna, bezglutenowa,
  wegetariańska, trzustkowa, płynna, przecierana, bogatozmiksowana do PEG-a,
  bezsolna wysokobiałkowa, lekka be cytrusów. Źródłem ich opracowania jest
  wiedza lekarza i wewnętrzne regulacje Szpitala.

  Ad.14 Firma cateringowa jest w stanie zaoewnić pacjentowi każdą dietę
  wskazaną przez lekarza.

  Ad.15 Tak.

  Ad.16 Nie.

  Z poważaniem

  Zdzisława Hincewicz

  Pielegniarka Naczelna

  SP ZOZ w Bogatyni

  Tel. 075 77 32 032 wew. 101

  e- mail: {{ email }}