Instytucja: 

KRZEMIENIEWO

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Gmina Krzemieniewo - odpowiedz na wniosek przez KRZEMIENIEWO

  Witam!

  W załączeniu przesyłam odpowiedź udzieloną na wniosek w trybie dostępu do
  informacji publicznej. Proszę o potwierdzenie otrzymanej informacji.

  Z poważaniem

  Joanna Nowacka | Zastępca Wójta Gminy Krzemieniewo

  : 65 536 92 46 | : <mailto:{{ email }}>
  {{ email }} | : <http://www.krzemieniewo.pl/>
  www.krzemieniewo.pl

  Urząd Gminy Krzemieniewo
  ul.Dworcowa 34

  64-120 Krzemieniewo

  Wójt Gminy Krzemieniewo jest administratorem Pani/Pana danych osobowych. Aby
  się z nami skontaktować możesz napisać list na adres:
  ul. Dworcowa 34, 64-120 Krzemieniewo lub e-mail na adres :
  {{ email }}. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie

  w celach związanych z naszą działalnością, a także przez okres przedawnienia
  roszczeń. Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się:

  <http://www.krzemieniewo.pl/> www.krzemieniewo.pl lub w siedzibie
  administratora.

  Załączniki

  • image001_4ZEKPCs.jpg
  • image002_iarXY6u.jpg
  • image003.jpg
  • SCN_2020_04_29_11_37_16_00.pdf