'

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • RE: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez SUCHY LAS

  OG.1431.5.2020 Suchy Las, 21 lutego 2020 roku.

  Szymon Osowski

  Katarzyna Batko – Tołuć

  Sieć Obywatelska Watchdog Polska

  ul. Ursynowska 22/2

  02 – 605 Warszawa

  Odpowiadając na Pani wniosek z dnia 29 stycznia 2020 roku o udostępnienie informacji publicznej, udzielam odpowiedzi na zadane pytania:

  Ad. 1)

  Nie ma uchwały Rady w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu.

  Ad. 2)

  Pkt. a) - Nad raportem pracowali pracownicy Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych, koordynacją przekazanych materiałów zajmował się Sekretarz Gminy.

  Ad. 3)

  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej.
  Ad. 4)

  6 radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy.

  Ad. 5)

  Nikt z mieszkańców nie zgłosił się do zabrania głosu w debacie na temat raportu.

  Ad. 6)

  Żaden mieszkaniec nie wypowiedział się na temat raportu o stanie gminy.

  Z poważaniem,

  Justyna Krawczyk

  PODMIOT UDOSTĘPNIAJĄCY INFORMACJĘ:

  Wójt Gminy Suchy Las <mailto:wojt@suchylas.pl> wojt@suchylas.pl

  OSOBA, KTÓRA WYTWORZYŁA INFORMACJĘ LUB ODPOWIADA ZA JEJ TREŚĆ:

  Joanna Nowak j.nowak@suchylas.pl <mailto:j.nowak@suchylas.pl> ; Dorota Majchrzak d.majchrzak@suchylas.pl <mailto:d.majchrzak@suchylas.pl> ;

  OSOBA, KTÓRA UDOSTĘPNIŁA INFORMACJĘ:

  Justyna Krawczyk <mailto:j.krawczyk@suchylas.pl> j.krawczyk@suchylas.pl

  Sprawę prowadzi:

  Justyna Krawczyk

  Inspektor

  Archiwum Zakładowe Urzędu Gminy w Suchym Lesie

  e-mail: <mailto:j.krawczyk@suchylas.pl> j.krawczyk@suchylas.pl

  Tel. 61 8926 264