'

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie 5 kolejnych numerów - wydanych przed 15 października 2018 roku, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-7107@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

  --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
  www.siecobywatelska.pl
  www.watchdogportal.pl
  www.funduszesoleckie.pl
  www.informacjapubliczna.org
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE

  Twoja wiadomość

  Do: urzad@zabkowiceslaskie.pl
  Temat: Wniosek o informacje publiczną
  Wysłano: 2019-01-05 18:16

  odczytano w dniu 2019-01-07 07:31.

 • RE: Wniosek o informacje publiczną przez ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE

  Dzień Dobry,

  w związku z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej, poniżej odpowiedź:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;

  Urząd Miejski prowadzi media- jak poniżej.

  Urząd Miejski w Ząbkowicach Śląskich nie jest w posiadaniu żądanej informacji publicznej odnośnie jednostek organizacyjnych gminy oraz spółek, w związku z powyższym należy zwrócić się z przedmiotowym wnioskiem do konkretnego podmiotu.

  Wykaz jednostek Gminy Ząbkowice Śląskie dostępny jest na stronie BIP pod linkiem: http://bip.zabkowiceslaskie.pl/artykuly/5/jednostki-organizacyjne

  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;

  Referat Rozwoju i Promocji Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich prowadzi media takie jak:

  - Kwartalnik Projekt Ząbkowice Śląskie (redaktor naczelny: Stanisław Moderski)

  - Strona internetowa: <http://www.zabkowiceslaskie.pl> www.zabkowiceslaskie.pl ,

  - konta na portalach społecznościowych: Facebook, Instagram, Twitter, YouTube.

  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;

  <http://zabkowiceslaskie.pl/> http://zabkowiceslaskie.pl/

  <https://www.facebook.com/ZabkowiceSlaskieGmina/> https://www.facebook.com/ZabkowiceSlaskieGmina/

  <https://www.facebook.com/zabkowiceslaskie.miastokrzywejwiezyfrankensteina/> https://www.facebook.com/zabkowiceslaskie.miastokrzywejwiezyfrankensteina/

  <https://twitter.com/gmina_zabkowice> https://twitter.com/gmina_zabkowice

  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;

  Wydawany Biuletyn pod nazwą „Projekt Ząbkowice Śląskie” jest wpisany w rejestrze dzienników i czasopism prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Świdnicy.

  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie 5 kolejnych numerów - wydanych przed 15 października 2018 roku, w formacie pdf.;

  Biuletyny dostępne są na DropBox:

  <https://www.dropbox.com/sh/jtqdagxear92du8/AABZAR5oUdTJ4SkD9z6k-lwTa?dl=0> https://www.dropbox.com/sh/jtqdagxear92du8/AABZAR5oUdTJ4SkD9z6k-lwTa?dl=0

  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Umowy z lokalnymi mediami - publikacja ogłoszeń (gazety i portale internetowe):

  2015- 74.208 zł brutto

  2016- 74.208 zł brutto

  2017 - 74.208 zł brutto

  2018 - 80.112 zł brutto

  Ponadto w 2018 roku wydatkowano kwotę 4 747,80 zł na publikacje promujące atrakcje turystyczne gminy.

  Pozdrawiam,

  Justyna Giryn

  Sekretarz Gminy Ząbkowice Śląskie

  Tel. 74 8 165 310

  Informacje o Państwa danych osobowych znajdują się <http://bip.zabkowiceslaskie.pl/artykul/7/2918/ochrona-danych-osobowych> tutaj

  Załączniki