'

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - rejestru umów, zawartych w imieniu Sądu od 1 stycznia 2017 r. do 31 lipca 2017 r., zawierającego informacje w zakresie co najmniej daty zawartych umów, przedmiotach umów, stronach umów, kwotach umów,
  - adresu strony internetowej, na której znajduje się dokumentacja przebiegu i efektów kontroli, przeprowadzonych w sądzie, oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,
  - kalendarz spotkań prezesa (prezes) sądu, które odbył (odbyła) w lipcu 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony art. 231 Kodeksu karnego, wydanych przez Sąd w 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony z art. 212 Kodeksu karnego , wydanych przez Sąd w 2017 r.

  Stowarzyszenie wnosi o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}.

  Katarzyna Batko-Tołuć, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej - Sąd Rejonowy w Rawiczu przez Sąd Rejonowy w Rawiczu

  Dzień dobry,

  Zgodnie z zarządzeniem Pana Prezesa Sądu Rejonowego w Rawiczu w odpowiedzi
  na wniosek z dnia 11 sierpnia 2017 r. uprzejmie informuję, iż:
  - umowy dla Sądu Rejonowego w Rawiczu jako sądu funkcjonalnego zawiera Sąd
  Okręgowy w Poznaniu reprezentowany przez Pana Dyrektora Sądu Okręgowego w
  Poznaniu;
  - Sąd Rejonowy w Rawiczu nie udostępnia na stronie internetowej informacji
  dot. kontroli przeprowadzanych w sądzie;
  - Pan Prezes Sądu Rejonowego w Rawiczu nie prowadzi kalendarza, o którym
  mowa we wniosku. Nadto informuję, że w miesiącu lipcu 2017 r. Pan Prezes nie
  odbył żadnych spotkań;
  - Tutejszy sąd nie rozpatrywał spraw o czyny zabronione z art. 212 i 231
  Kodeksu karnego.

  Z poważaniem
  Martyna Ślusarczyk-Mulkowska
  p.o. stażysty
  Sąd Rejonowy w Rawiczu
  tel. 65 521 44 62