Treść

 • wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Jakie osoby miały największy wpływ na zawartość raportu o stanie gminy za 2020 rok? PROSIMY O WYBRANIE MAKSYMALNIE 3 ODPOWIEDZI
  a) radni, podejmując uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym,
  b) wójt (burmistrz, prezydent miasta),
  c) urzędnicy, którym powierzono przygotowanie raportu,
  d) mieszkańcy w konsultacjach, debatach, podczas spotkań,
  e) pracownicy firmy zewnętrznej, którym powierzono przygotowanie raportu,
  f) inne osoby - jakie?
  g) nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na to pytanie.

  2. Jakie czynniki miały największy wpływ na zawartość raportu o stanie gminy za 2020 rok? PROSIMY O WYBRANIE JEDNEJ ODPOWIEDZI
  a) dostępność wskaźników, danych i informacji,
  b) treść raportu za 2019 rok i wcześniejszych raportów,
  c) inne czynniki - jakie?
  d) nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na to pytanie.

  3. Jakie działania podjął urząd, by zbadać, jakich danych w raporcie za 2020 r. oczekują mieszkańcy? PROSIMY O WYBRANIE WSZYSTKICH PASUJĄCYCH ODPOWIEDZI
  a) przygotował i przeprowadził ankietę konsultacyjną,
  b) zorganizował fizyczne spotkanie/a z mieszkańcami,
  c) zorganizował spotkanie/a z mieszkańcami w Internecie,
  d) współpracował z organizacjami społecznymi,
  e) współpracował z radnymi,
  f) analizował, o co pytają mieszkańcy we wnioskach o informację publiczną,
  g) inne - jakie?
  h) nie podjęto żadnych działań.

  4. Jaka była rola radnych przy przygotowaniu raportu o stanie gminy za 2020 rok? PROSIMY O WYBRANIE WSZYSTKICH PASUJĄCYCH ODPOWIEDZI
  a) radni przygotowali uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym,
  b) radni aktywnie włączali się w dyskusję na temat raportu w czasie debaty,
  c) radni sami pozyskiwali dane do raportu,
  d) radni podpowiadali urzędnikom, co interesuje mieszkańców,
  e) radni sami pytali mieszkańców, co ich interesuje,
  f) inne - jakie?
  g) radni nie byli zaangażowani w przygotowanie raportu na żadnym etapie,

  5. Na jakie problemy napotkał urząd przy przygotowywaniu raportu za 2020 rok? PROSIMY O WYBRANIE WSZYSTKICH PASUJĄCYCH ODPOWIEDZI
  a) brak dostępu do danych i informacji,
  b) brak informacji zwrotnej od mieszkańców,
  c) brak zaangażowania się organizacji społecznych,
  d) trudności komunikacyjne – wytłumaczenie mieszkańcom czemu służy raport,
  e) niejasność po stronie urzędu, czemu służy raport,
  f) raport jest za długi i trudno zdecydować, z jakich treści zrezygnować,
  g) inne - jakie?
  h) urząd nie napotkał żadnych problemów.

  6. Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści raportu o stanie gminy za 2020 rok? PROSIMY O WYBRANIE WSZYSTKICH PASUJĄCYCH ODPOWIEDZI
  a) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej,
  b) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd,
  c) informowano w radiu lub telewizji samorządowej,
  d) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta (burmistrza, prezydenta miasta),
  e) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd,
  f) w mieście/gminie pojawiły się ogłoszenia i plakaty,
  g) informowano w inny sposób - proszę opisać jaki,
  h) nie informowano o tym mieszkańców.

  7. Czy podczas debaty nad raportem o stanie gminy za 2020 rok mogli zabierać głos także ci mieszkańcy, którzy nie zebrali co najmniej 20 lub 50 podpisów (Art. 28 aa ust. 7 ustawy o samorządzie gminnym)?
  a) tak,
  b) nie,
  c) inna odpowiedź - jaka?

  Prosimy o przesłanie odpowiedzi na adres {{EMAIL}}

  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski
  członkowie Zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GRODZISK WIELKOPOLSKI

  Załączniki

  • Maria_Kepinska.jpg (nieskanowany) Skanuj
  • DOC101121-10112021105319.pdf (nieskanowany) Skanuj
 • Przeczytano: wniosek o informację przez GRODZISK WIELKOPOLSKI

  Witam!

  List na adres "grodzisk@grodzisk.wlkp.pl" datowany czwartek, 4 listopada 2021 (21:55:59),
  został przeczytany. Jeśli odpowiedź okaże się niezbędna,
  grodzisk@grodzisk.wlkp.pl odpowie w najbliższym czasie.

  The Bat! - automatyczna obsługa potwierdzeńReturn-Path: <el.2e03499a2b6c5aa7716998d7063b9de2.1.siecobywatelska.smtp@news.emaillabs.co>
  Received: from localhost (127.0.0.1) (HELO v459.home.net.pl)
  by /usr/run/smtp (/usr/run/postfix/private/idea_relay_lmtp) via UNIX with SMTP (IdeaSmtpServer 3.0.0)
  id d4b8cf6043bceb32; Thu, 4 Nov 2021 21:56:00 +0100
  Received: from smtp2-2131.emaillabs.co (smtp2-2131.emaillabs.co [185.243.31.151])
  (using TLSv1.2 with cipher AECDH-AES256-SHA (256/256 bits))
  (No client certificate requested)
  by v459.home.net.pl (Postfix) with ESMTPS id 9DC3E8D2E30
  for <grodzisk@grodzisk.wlkp.pl>; Thu, 4 Nov 2021 21:55:59 +0100 (CET)
  Authentication-Results: v459.home.net.pl;
  dkim=pass (1024-bit key) header.d=emaillabs.co header.i=@emaillabs.co header.b=KDaHln+c
  Received: from smtp2-2131 (smtp2-2131.emaillabs.co [185.243.31.151])
  by smtp2-2131.emaillabs.co (SMTP) with ESMTP id 4HlbWz31qjz8Rwkc
  for <grodzisk@grodzisk.wlkp.pl>; Thu, 4 Nov 2021 20:55:59 +0000 (UTC)
  DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=emaillabs.co;
  s=emaillabs; t=1636059359;
  bh=IstZiMDV5FdfrfQAQf3PtpU7rUeHWVNVr1A50klMfRk=;
  h=Subject:From:To:Reply-To:Date;
  b=KDaHln+cEjhHMEfBXQt9iqrHqzSK00GFQyPhwt2ouw79bVosLFjTyL4C23eeIicG5
  ZMu1I+wmSZdCc32DUqBgbxzUuxrdlNo+2frwsHLkzCcww1p6xCPFM8Mg0yV6mW5qCE
  MlmT4odOuY7/XCoUTMJogxME0VdHoN49m8p6f8Ws=
  Received: from app-prod.watchdog.internal (localhost [127.0.0.1])
  by app-prod.watchdog.internal (SMTP) with ESMTP id 074CA1F782
  for <grodzisk@grodzisk.wlkp.pl>; Thu, 4 Nov 2021 21:55:59 +0100 (CET)
  Content-Type: multipart/alternative;
  boundary="===============8332315520726860607=="
  MIME-Version: 1.0
  Subject: =?utf-8?q?wniosek_o_informacj=C4=99?=