Instytucja: 

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W TURKU

 Monitoring: 

Żywienie w szpitalach

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.
  2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?
  3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?
  4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej na 1 pacjenta szpitala?
  5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?
  6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.
  7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
  8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
  9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia dietetyka?
  10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?
  11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.
  12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?
  13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje szpitala).
  14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?
  15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub wegańską?
  16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe ilości białka)?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o informację publiczną przez SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W TURKU

  To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

  Do: {{ email }}
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Data: 2019-10-17 10:43

  Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
  została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
  odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

 • Odpowiedź w sprawie udostępnienia informacji publicznej przez SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W TURKU

  Turek 19.11.2019r.

  Szanowni Państwo

  W odpowiedzi na prośbę o udostępnienie informacji publicznej
  przesyłamy odpowiedzi na zadane pytania.
  1. Szpital zatrudnia dietetyka w wymiarze 3/4 etatu.
  2. Na dietetyka przypada około 120 pacjentów.
  3. Tak. Dietetyk ma kontakt z pacjentami podczas rozdawania posiłków.
  Każdy pacjent może zwrócić się z zapytaniem.
  4.Całościowa dzienna stawka żywieniowa wynosi 15,42 zł+podwieczorek dla
  dzieci 1,62zł
  5. Tak. Szpital korzysta z usług firmy cateringowej. W umowie nie
  określono minimalnej kwoty przeznaczonej na zakup artykułów użytych do
  przygotowania posiłków.
  6. Szpital nie posiada dokumentacji dotyczącej wartości odżywczej
  posiłków, ale na żądanie szpitala firma cateringowa udostępnia taką
  dokumentację.
  7. Posiłki dostarczane przez firmę cateringową kontroluje się wizualnie
  a temperatura posiłku kontrolowana jest za pomocą termometru. Czynności
  te wykonuje dietetyk każdorazowo od poniedziałku do piątku ( śniadanie i
  obiad ).
  8. Personel pielęgniarski/ położnych nadzoruje zjadanie przez pacjentów
  posiłki.
  9. Tak. W umowie, którą podpisał szpital z firmą cateringową ujęty jest
  wymóg zatrudnienia dietetyka.
  10. Tak. Utworzono druk reklamacji dotyczącej posiłków. Osoba
  odpowiedzialna - dietetyk.
  11. W 2018 roku była tylko jedna skarga.
  12. Szpital nie organizował w 2018 roku szkolenia dla lekarzy z zakresu
  zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu. Lekarze w przeważającej
  liczbie zatrudnieni są jest w ramach umowy cywilnoprawnej i uczestniczą
  w różnorodnych konferencjach naukowych.
  13. Rodzaje diet stosowanych przez szpital to: podstawowa, lekkostrawna,
  wątrobowa, żołądkowa, cukrzycowa- 3 posiłki, cukrzycowa - 5 posiłków,
  mleczna, bezmleczna, bezglutenowa, kleikowa, miksowana i inne według
  zaleceń lekarza.
  14.Każda zamówiona dieta zastała pacjentowi dostarczona.
  15. Tak. Firma cateringowa zapewnia diety na życzenie pacjenta.
  16. Tak. Szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe
  wspomagające powrót do zdrowia.

  Z poważaniem

  Dorota Brzęcka
  Naczelna Pielęgniarka
  SP ZOZ w Turku