Dzień Dobry

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji, informuję że Uchwały
podjęte przez Radę Gminy Paszowice oraz Zarządzenia Wójta Gminy
Paszowice są dostepne w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Paszowice
na podstawie art. 7 ust.1, w nawiązaniu do art. 8 ust.2 ustawy z dnia 6
wrzenia 2001 roku o dostepnie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016r.,
poz. 1764 ze zm.).

Z poważaniem

Iwona Chruściel

podinsp. ds. rady gminy i infrastruktury społecznej

--
Z poważaniem
podinspektor ds. rady gminy i infrastruktury społecznej
mgr Iwona Chruściel

Pobierz list