Urząd Gminy w Lipnicy Murowanej w załączeniu
przesyła odpowiedź na wniosek o udostępnienie  informacji
 z prośbą o potwierdzenie otrzymania wiadomości.

Z poważaniem
Danuta Musiał
Sekretarz Gminy

Pobierz list