W załączeniu odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej.

--
z poważaniem,
Dariusz Gliński
Urząd Miasta i Gminy w Bardzie
tel. 74 8171 338

Pobierz list