Urząd Miejski w Raciążu w załączeniu przesyła odpowiedź na wniosek o
udostępnienie informacji publicznej.

--
Katarzyna Wawrowska
inspektor ds. kancelaryjno - technicznych
oraz obsługi Rady Miejskiej

Urząd Miejski w Raciążu
tel: 23) 679 11 63

Pobierz list