Witam,
1) ad.pytanie nr 2 - w gminie Resko nie utworzono rady działalności
pożytku publicznego;
2) ad.pytanie nr 3 - w gminie Resko nie utworzono rady oświatowej;
3) ad pytanie nr 5 - wskazuję miejsce w Bip Gminy Resko, w którym
znajdują się wszystkie uchwały podjęte w latach 2014-2016 w gminie Resko:
bip.resko.pl w zakładce " prawo lokalne" i
dalej - "uchwały rady miejskiej" . Uchwały znajdują się w katalogach.
Każdy rok stanowi odrębny katalog;
4) ad.pytanie nr 8 - w gminie Resko nie utworzono rady seniorów;
5) ad.pytanie nr 10 - w gminie Resko, fundusz sołecki realizowany jest
na podstawie przepisów ustawy o funduszu sołeckim. Burmistrz Reska nie
wydawał w tym zakresie żadnych swoich regulacji;
6) ad.pytanie nr 11 i 12 - w gminie Resko budżet obywatelski zaplanowano
do realizacji w roku 2018 na podstawie załączonych do niniejszej
odpowiedzi regulacji, ustalonych przez Burmistrza Reska;
7) ad.pytanie 13 - w latach 2014-2016 gmina Resko nie realizowała
budżetu obywatelskiego.

Odpowiedzi na pytania nr 1, 4, 6 i 7 wnioskodawca otrzyma odrębnym
pismem, w ustawowym terminie.
Pozdrawiam - Danuta Mielcarek - Sekretarz Gminy Resko.

Załączniki

Pobierz list