Krasiczyn, 05.02.2018 rok

W nawiązaniu do wniosku o udostępnienie informacji publicznej przesłanym
w dniu 9 stycznia 2018 rokuinformuję, że w Gminie Krasiczyn:

-nie obowiązuje uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej;

-nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego;

-nie powołano radę oświatową;

-nie obowiązuje ogólna uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji
z mieszkańcami( w sytuacji kiedy zaistnieje potrzeba przeprowadzenia
konsultacji
z mieszkańcami jest podejmowana uchwała na konkretną/e konsultacje w
danej sprawie np.
http://www.infor.pl/akt-prawny/U78.2014.220.0002961,uchwala-nr-261xxxiv14-rady-gminy-krasiczyn-w-sprawie-przeprowadzenia-konsultacji-zmieszkancami-wsprawie-zmiany-granic-solectw-krasiczyn-olszany-izalesie-polegajacej-na-wlaczeniu-czesci-dotychczasowego.html).

-w latach 2014 – 2016 przyjęto ogółem 190 uchwał Rady Gminy Krasiczyn ,
w tym:

·w roku 2014 przyjęto 49 uchwał Rady Gminy Krasiczyn,

·w roku 2015 przyjęto 81 uchwał Rady Gminy Krasiczyn,

·w roku 2016 przyjęto 60 uchwał Rady Gminy Krasiczyn;

-w okresie lat 2014 – 2016 zostały przeprowadzone 4 konsultacje z
mieszkańcami;

-nie utworzono młodzieżowej rady gminy;

-nie utworzono gminnej rady seniorów;

-w gminie wyodrębniono fundusz sołecki na podstawie uchwały nr
230/XXIX/2014 z dnia 21 marca 2014 roku, link:

http://oldbip.krasiczyn.pl/www.biuletyn.net/nt-bin/_private/krasiczyn/3800.pdf__

-zarządzenia organu wykonawczego wydanych w związku z realizacją
funduszu sołeckiego
w gminie zawarte są w uchwałach w sprawie budżetu Gminy Krasiczyn w
poszczególnych latach i dostępne są na stronie internetowej:

·Uchwała budżetowa na 2015 rok nr 11/IV/2015 z dnia 23.01.2015r. link:
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwjy5I_akuHYAhXJ2CwKHQRTB1AQFggsMAE&url=http%3A%2F%2Fedziennik.rzeszow.uw.gov.pl%2FGetActPdf.ashx%3Fyear%3D2015%26book%3D0%26position%3D483&usg=AOvVaw1P91vm1Pv8DIRv4LyeRay7
;

·Uchwała budżetowa na 2016 rok nr 83/XI/2015 z dnia 29.12.2015r. link:

https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwjilfeameHYAhUGhywKHQq1DtYQFggqMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.krasiczyn.pl%2Fbip%2Ffinanse-i-mienie%2Fplany-finansowe%3Ftask%3Darticle.downloadAttachment%26id%3D113%26version%3D823&usg=AOvVaw3QzHLkKEF3LdKG9ijbqbdn

·Uchwała budżetowa na 2017 rok nr 145/XXI/2016 z dnia 28.12.2016r. link:

http://www.krasiczyn.pl/bip/prawo-lokalne/uchwaly-rady-gminy/316-uchwala-nr-145-xxi-2016-rady-gminy-krasiczyn-z-dnia-28-grudnia-2016-roku;

-nie funkcjonuje budżet obywatelski.

BIURO RADY GMINY KRASICZYN

Pobierz list