Odpowiadając na Państwa wniosek z dnia 30 stycznia br. o udostępnienie
informacji publicznej, w załączeniu przesyłam skan odpowiedzi we
wnioskowanym przez Państwa zakresie.

Anna Niedbała

Sekretarz Miasta

Ostrowca Świętokrzyskiego

Załączniki

  • Watchdog_-_odp_na_wniosek.PDF