W odpowiedzi na Państwa pytania uprzejmie informuję:

Ad 1. Nie

Ad 2. Nie

Ad 3. Nie

Ad 4. Nie

Ad 5. W latach 2014-2016 Rada Miejska w Poniecu podjęła 224 uchwały.

Ad 6. W latach 2014-2016 przeprowadzono 60 konsultacji z mieszkańcami miasta
i sołectw.

Ad 7. Nie

Ad 8. http://www.bip.poniec.pl/dokument/3471

Ad 9. http://www.bip.poniec.pl/dokumenty/89

Ad 10. Nie

Ad 11. Nie dotyczy

Ad 12. Nie dotyczy

Z poważaniem

Marcin Pazdaj

UM Poniec

Pobierz list