W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

Pobierz list