*W związku z otrzymaniem 18 lipca 2018 r. wniosku o udostepnienie
informacji publicznej informuję, że w Urzędzie Gminy Załuski nie są
prowadzone żadne media.*

*Co do współpracy z mediami regionalnymi i lokalnymi, to na ogłoszenia
płatne, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu
promocję w roku 2015 -- gmina wydała 6799 zł; ,w 2016 -- wydano 3056
zł; w 2017 wydano 3862,2 zł i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek
w 2018 roku wydano 301,55 zł.*

Urząd Gminy Załuski

09-142 Załuski 67

tel./fax: +48 23 6619013

www.zaluski.pl

Pobierz list