Gmina Aleksandrów

26-337 Aleksandrów

Gmina Aleksandrów na usługi  związane z promocją między innymi -
ogłoszenia, art. sponsorowane i zakup usług promocyjnych wydatkowała
kwoty:*2015*- 48.891,38zł, *2016*- 54.480,12 zł, *2017*- 65.072,50 zł,
*2018-* 17.945,34 zł. ,

    Ponadto Gmina nie prowadzi działalności wydawniczej ( czasopisma) i
nie prowadzi  działalności  medialnej typu prasa, radio, telewizja.

Skarbnik Gminy

Michał Boraniecki.

Pobierz list