Wiżajny, 26 lipca 2018 r.
SG.1431.30.2018

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

Jadwiga Markowska
Sekretarz Gminy
Urząd Gminy Wiżajny
ul. Rynek 1
16-407 Wiżajny
tel. 87 568 80 27

Pobierz list