W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 18.07.2018r informuję

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;

Nie prowadzone są

- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;

Nie dotyczy

- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;

Nie dotyczy

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;

Nie dotyczy

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;

Nie dotyczy

- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Wydatki

2015rok kwota 10.370,53 zł

2016 rok kwota 17.055,09 zł

2017 rok kwota 18.092,70 zł

2018 rok kwota do dnia 30.06.2018 rok 11.117,24 zł

Z poważaniem

Anita Gołosz

Pobierz list