W załączniku odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z
dnia 19 lipca 2018 roku.

Pobierz list