W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej informuję:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?

Odp: Tak, w tutejszym ośrodku kultury prowadzone są media.

- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np.

gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej
lub osoby prawnej gminy;)

Odp: Gminny Ośrodek Kultury jest wydawcą tytułu prasowego. Jest to
miesięcznik pod nazwą "Wieści Gminy Gierałtowice"

- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;

Odp: www.wiesci.gieraltowice.pl

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy
jest on zarejestrowany w sądzie;

Odp: Gmina nie prowadzi czasopisma. Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z
wytycznymi Regionalnych Izb Obrachunkowych - gminom nie wolno wydawać
czasopism. Wydawcą czasopisma jest Gminny Ośrodek Kultury. Tak, czasopismo
jest zarejestrowane w sądzie.

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;

Odp: Gmina nie prowadzi czasopisma. Archiwalne numery czasopisma ukazującego
się na terenie gminy są dostępne pod poniższym linkiem
http://wiesci.gieraltowice.pl/pliki/wydania-cyfrowe/

- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Odp.

2018 - 3448,40 zł

2017 - 7071,24 zł

2016 - 4346,40 zł

2015 - 6322,20 zł

Piotr Szołtysek

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Urząd Gminy Gierałtowice

Załączniki

Pobierz list