To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<ug@kamiennik.pl> o 08-09-2018 00:17

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o10-09-2018 08:17

Pobierz list