W załączeniu odpowiedź na Państwa zapytanie dotyczące poniesionych wydatków
na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu
promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek.

Z poważaniem

Waldemar Pek
Zastępca Kierownika
Wydziału Organizacyjnego
Urzędu Miejskiego w Kartuzach

-----Oryginalna wiadomość-----

Pobierz list