W odpowiedzi na e-maila z dnia 5 stycznia 2019 roku przesyłam 5 ostatnich egzemplarzy Biuletynu Samorządowego Gmina.

Bożena Matuszewska

podinsp. ds. obsługi Rady Gminy

tel. 757 132 254 (-255, -257) wew. 126

Pobierz list