To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<ug@dziemiany.pl> o 21.04.2019 22:00

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o23.04.2019 07:09

Pobierz list