To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<ug@dziemiany.pl> o 11.05.2019 21:27

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o13.05.2019 07:28

Pobierz list