W odpowiedzi na poniższy wniosek o udostępnienie informacji publicznej
udzielam odpowiedzi:

Ad1) 1. Gmina ma założony profil na Facebooku jednak nie jest on prowadzony.

2. nie

3. nie

4. nie dotyczy

5. nie dotyczy

6. nie są prowadzone

7. nie dotyczy

Ad2) 1. Nie

Pozostałe pytanie: nie dotyczy

Ad3) Nie

Pozostałe pytania: nie dotyczy

Z poważaniem

Barbara Klęczar
Sekretarz
Gminy Brzeźnica

Urząd Gminy Brzeźnica
tel. 33 879 20 29 wew. 37

ooo Urząd Gminy Brzeźnica
ul. Krakowska 109
34-114 Brzeźnica
tel. 33 879 20 29
fax. 33 879 20 92

www.brzeznica.pl gmina@brzeznica.pl

W dniu 26-04-2019 o 07:52, SERVER pisze:

Pobierz list