W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej informuję, że:

Część 1 Facebook

Ad. 1 Gmina Urszulin prowadzi swój profil na Facebooku.

Ad. 2 Na stronie internetowej Gminy znajduje się link do Facebooka.

Ad. 3 W regulaminie, ani innym dokumencie nie uregulowano zasad blokowania
komentarzy i użytkowników Facebooka.

Ad. 4 Facebook gminny nie posiada określonej polityki kasowania komentarzy i
blokowania użytkowników.

Ad. 5 Na oficjalnym profilu Gminy na Facebooku nie ma zablokowanych
użytkowników.

Ad 6. Facebooka Gminy prowadzą pracownicy urzędu.

Ad. 7 wyżej wspomniani pracownicy pracują na stanowiskach: Informatyk,
pozyskiwania funduszy i realizacji projektów z funduszy europejskich,
obsługa sekretariatu.

Część 2 Twitter

Gmina Urszulin nie prowadzi swojego profilu na Twitterze.

Część 3 Forum

Urząd Gminy Urszulin nie prowadzi forum dla mieszkańców lub grupy w serwisie
społecznościowym.

Część 4 Oficjalny profil wójta

W Urzędzie Gminy nie istnieje oficjalny profil wójta na Facebooku,
Twitterze lub Wykopie.

stopka

Załączniki

Pobierz list