1. Miasto i Gmina Łasin nie prowadzi własnego profilu Facebook

2. Miasto i Gmina Łasin nie prowadzi własnego profilu Twitter

3. Miasto i Gmina Łasin nie prowadzi Forum dla mieszkańców

4. Burmistrz Miasta i Gminy Łasin nie posiada oficjalnego profilu na
Facebook

Pozdrawiam

Bartosz Żmuda

Urząd Miasta i Gminy w Łasinie

________________________________________________________

Informacja zawarta w niniejszej wiadomości lub dowolnym jej załączniku może
być chroniona i objęta zakazem jej ujawniania. Jeśli nie jesteś jej
zamierzonym adresatem lub pośrednikiem upoważnionym do jej przekazania
adresatowi, niniejszym informuję, że wszelkie rozprowadzanie, dystrybucja i
powielanie niniejszej wiadomości lub jej załączników, bądź inne działanie o
podobnym charakterze jest prawnie zabronione. Jeżeli otrzymałeś tę wiadomość
omyłkowo, proszę niezwłocznie zawiadomić nadawcę wysyłając odpowiedź na
niniejszą wiadomość i usunąć ją z komputera bez otwierania załączników.
Dziękuję.

Pobierz list