W odpowiedzi na  wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 9 lipca 2019 roku Urząd Gminy w Oksie uprzejmie informuje:
1. W urzędzie gminy jak również w jednostkach organizacyjnych gminy nie prowadzone są media.
2. Gmina nie prowadzi dziennika i czasopisma.
3.Gmina na ogłoszenia, i inne wydatki na artykuły w mediach w latach 2015-2018 wydała 23.616 zł
Urząd Gminy w Oksie
Ul.Włoszczowska 22
28-363 Oksa

Pobierz list