ASR 061-142/19

Dzień dobry,

W związku z Państwa wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej z dnia 1 września 2019 roku w załączeniu uprzejmie przesyłam skan pisma Pana Prezesa Sądu Rejonowego w Częstochowie z dnia 10 października 2019 roku ASR 061-142/19.

Na zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Częstochowie
Justyna Sitarz
Z-ca Kierownika Oddziału Administracyjnego
Sądu Rejonowego w Częstochowie

Załączniki

Pobierz list