Or.1431.8.2020

Lubawa, 18 lutego 2020 r.

Na podstawie art.13 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej ( t.j. Dz.U.2019.1429) w odpowiedzi na złożony
elektronicznie 10 lutego 2020 r. wniosek o udostępnienie informacji
publicznej informuję,

Odp.1 Radni nie podjęli uchwały w sprawie szczegółowych wymogów
dotyczących raportu o stanie miasta.

Odp.2 Raport o stanie miasta przygotowali pracownicy merytoryczni
odpowiedzialni za realizację zadań opisanych w raporcie. Koordynatorem
odpowiedzialnym za całość był wiceburmistrz.

Odp.3  b, 3 f

Odp.4  Podczas debaty na temat raportu 9 radnych zabrało głos.

Odp. 5, 6  Mieszkańcy miasta nie zgłosili się do zabrania głosu w
debacie nad raportem o stanie miasta.

Katarzyna Żuchowska

Sekretarz Miasta

W dniu 2020-02-10 o 13:26, sprawa-19694@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--
KLAUZULA POUFNOŚCI
Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i
podlegają ochronie prawnej. Jeśli nie jest Pan/Pani jej prawidłowym
adresatem, jakiekolwiek jej ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub inne
rozpowszechnienie, są ściśle zabronione. Jeśli otrzymał/a Pan/i niniejszy
przekaz wskutek błędu, proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy i
usunięcie otrzymanych informacji.

Załączniki

  • Klauzula_informacyjna_-_informacja_publiczna.odt (nieskanowany) Skanuj
Pobierz list