Dzień dobry.
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej informuję, że Gmina Wola Uhruska nie przekazała Poczcie Polskiej S.A. informacji o wyborcach.
Jednocześnie informuję, że Wójt Gminy Wola Uhruska realizując zapis art. 99 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2 zamierza przekazać Poczcie Polskiej S. A. dane ze spisu wyborców gminy Wola Uhruska.

Z poważaniem
Mariusz Jachimczuk
Sekretarz Gminy Wola Uhruska

Urząd Gminy Wola Uhruska
ul. Parkowa 5, 22-230 Wola Uhruska
tel./fax 82 591 50 03
www.wolauhruska.pl

Pobierz list