Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek złożony w dniu 27 kwietnia
2020 r. dot. inf. publicznej.

--
Z poważaniem,

Katarzyna Cieślak
e-mail: katarzyna.cieslak@olesnica.wroc.pl
<mailto:katarzyna.cieslak@olesnica.wroc.pl>
tel. 71 314 02 12

<http://www.olesnica.wroc.pl>

URZĄD GMINY OLEŚNICA

ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica
tel. 71 314 02 00, faks 71 314 02 04
olesnica.wroc.pl <http://www.olesnica.wroc.pl>, urzad@olesnica.wroc.pl
<mailto:urzad@olesnica.wroc.pl>

Informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych, w związku z
prowadzoną korespondencją e-mailową, jest Urząd Gminy Oleśnica.

Państwa dane osobowe, przesłane do Urzędu Gminy Oleśnica poprzez
korzystanie z poczty elektronicznej, są gromadzone, przetwarzane i
przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla
którego zostały udostępnione. Podstawą przetwarzania jest prawnie
uzasadniony interes administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Państwa
dane osobowe będą przechowywane przez Urząd Gminy Oleśnica zgodnie z
instrukcją kancelaryjną.

W związku z powyższym przysługuje Państwu prawo wglądu, modyfikacji,
udostępnienia, ograniczenia przetwarzania, usunięcia i przenoszenia
danych osobowych. Jednocześnie przysługuje Państwu prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego.

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Oleśnica jest
Agata Janiszewska Skowron, e-mail: agata.js@olesnica.wroc.pl
<mailto:agata.js@olesnica.wroc.pl>.

Załączniki

Pobierz list